Windenergie en zonne-energie

Windenergie en zonne-energie

We hebben de ervaring en expertise in huis voor de effectieve ontwikkeling van (grootschalige) wind- en zonne-energieprojecten. Ons team wind en zon kan met integraal advies een compleet wind- of zonneproject realiseren.

Windenergie en zonne-energie Lees meer

Windenergie en zonne-energieWindenergie en zonne-energie

We hebben de ervaring en expertise in huis voor de effectieve ontwikkeling van (grootschalige) wind- en zonne-energieprojecten. 

COMPLEET PAKKET - VAN LOCATIEKEUZE TOT SUBSIDIEVERLENING

We kunnen integraal projecten op het gebied van wind- en zonne-energie realiseren. Van het eerste idee (ontwikkeling) tot de uitvoeringsfase (realisatie) en daarna (beheer). Dan komen zowel onze strategische- en procesmatige kwaliteiten, als ook onze inhoudelijke kennis het best tot hun recht. 

We analyseren mogelijke locaties, beoordelen de planologie, regelen de grondzaken (contracten), voeren milieuonderzoeken uit, verzorgen vergunningaanvragen, sloopmeldingen en vragen de subsidie SDE+ aan. Daarnaast voeren we projectmanagement, en kunnen we juridische ondersteuning leveren.

Ook is het natuurlijk mogelijk om ons een bepaald aspect te laten onderzoeken bij de ontwikkeling van wind- en zonneparken, zoals bij windenergie geluid of slagschaduw. Dat doen we regelmatig.

Deskundigheid op inhoud en proces

De adviseurs in ons team kunnen zowel inhoudelijk als procesmatig de ondersteuning geven die nodig is om te komen tot inhoudelijk goed onderbouwde plannen en strategisch breed gedragen projecten. 

Jacob Jan van Burg

Adviseur

Bekijk medewerker

Arend Dijkstra

Vennoot, Adviseur

Bekijk medewerker

Mike Dijkstra

Adviseur

Bekijk medewerker

Hans Geleijns

Vennoot, Adviseur

Bekijk medewerker

Ton Kerkers

Vennoot, Adviseur

Bekijk medewerker

Marc Lindhout

Adviseur

Bekijk medewerker

Thijs van Rossum

Adviseur

Bekijk medewerker

Dirk-Jan Simons

Vennoot, Adviseur

Bekijk medewerker

Wesley Smeier

Adviseur

Bekijk medewerker

Peter Thoenes

Adviseur

Bekijk medewerker

Daniël Verburg

Adviseur

Bekijk medewerker

Paul van der Vleuten

Vennoot, Adviseur

Bekijk medewerker

David Vrolijk

Adviseur

Bekijk medewerker

Jos Wiegman

Adviseur

Bekijk medewerker

Mijndert Rebel

Adviseur

Bekijk medewerker

Voorlichting over windturbinegeluid

Naast onze inhoudelijke kennis over windturbineprojecten hebben we veel ervaring met de voorlichting over windturbinegeluid. We maakten onderstaande video over windturbinegeluid.


Hoevéél decibellen een windmolen produceert, is bekend en goed te berekenen. Maar het is vaak onduidelijk of windmolens geluidoverlast geven. Bezorgde omwonenden kunnen zich daar moeilijk een voorstelling bij maken. Ons team wind en zon maakt op bijeenkomsten het geluidniveau van windturbines hoorbaar en neemt vaak de zorgen weg.

Projecten over wind- en zonne-energie

Realisatie zonnepark in Wieringerwerf, Noord-Holland

Bekijk project

Realisatie tweetal zonneparken in Schagen

Bekijk project

De energietransitie van gemeentes Roosendaal en Bergen op Zoom: een gebiedsanalyse

Bekijk project

Subsidieaanvraag Windpark Nij Hiddum-Houw (Noordwest)

Bekijk project

Bepaling grondwaarde zonnepark Pernis

Bekijk project

Ontwikkeling zonnepark Hollands Kroon

Bekijk project

Advies bij realisatie Windpark Noordoostpolder

Bekijk project

Realisatie kleinschalige windturbines op bedrijvenpark in Arnhem

Bekijk project

Vergunningen en subsidies voor windparken Flevoland

Bekijk project

Akoestisch onderzoek windpark Krammer

Bekijk project

Planschaderisicoanalyse voor gepland windpark RWE

Bekijk project

Vervanging Windpark Berkhout

Bekijk project

Omgevingsvergunning tijdelijk R&D Solar Field

Bekijk project

Zonnepark Warmenhuizen

Bekijk project
Veelgestelde vragen over wind- en zonne-energie

Draait een windturbine? Dan wekt deze energie op én maakt deze geluid. Hoe meer wind, hoe harder de windturbine draait. Daardoor bewegen de wieken door de lucht en produceren ze steeds meer geluid. Tot het moment dat de turbine niet harder kan draaien. Dan blijft de geluidproductie gelijk. Het is dus niet zo dat de geluidproductie van een turbine alsmaar blijft toenemen. 

Het meeste geluid ontstaat door luchtturbulenties rondom de wieken van de windturbine. Dit is het aerodynamische geluid. In mindere mate produceert de turbine ook geluid uit de gondel, de trafo en tijdens het kruien (in de wind draaien) van de turbine.

Het jaargemiddeldegeluidniveau drukken we uit in LDEN: Level Day, Evening, Night. Lden is het logaritmische gemiddelde van het geluidniveau overdag, in de avond en ’s nachts. Om dit gemiddelde te bepalen gebruiken we het volgende in de berekening:

  • Het jaargemiddelde geluidniveau van de dagperiode Lday , de avondperiode Levening en de nachtperiode (dit is de Lnight).
  • De duur van de dag- avond- en nachtperiode. Dagperiode: 07:00-19:00 uur; avondperiode: 19:00-23:00 uur en nachtperiode: 23:00-07:00 uur.
  • We tellen voor de avondperiode 5 decibel bij het geluidniveau op en voor de nachtperiode 10 decibel. Dit is om omwonenden extra te beschermen voor geluidoverlast in de avond en nacht. Dan ervaren mensen eenzelfde geluidniveau namelijk als meer storend dan overdag.

Voor windturbinegeluid geldt een jaargemiddelde geluidbelasting. Deze jaargemiddelde geluidbelasting berekenen we op de gevels van woningen. Deze waarde moet voldoen aan de geluidnorm. Deze geluidnorm is opgenomen in het Activiteitenbesluit en stelt het volgende:

  • Een jaargemiddelde geluidbelasting van 47 decibel Lden | Ter vergelijking: de voorkeursgrenswaarde voor wegverkeer is 48 decibel Lden .
  • Een jaargemiddelde nachtwaarde van 41 decibel Lnight.

Nieuwsbrief

Enkele keren per jaar versturen we een nieuwsbrief met interessant nieuws over projecten op het gebied van wind- en zonne-energie. Wil je deze nieuwsbrief ook ontvangen? 

Klik hier om je aan te melden.

Monitoring en bewaking van Lden

Op eenvoudige wijze voldoen aan de wettelijke rapportageplicht rond de emissieterm van een windpark? Dat kan met windturbinegeluid.nl. Deze website biedt een geautomatiseerd systeem van bewaking en monitoring. Daarnaast kent het verschillende modules waarmee een windparkexploitant of ontwikkelaar landelijke en specifieke meteogegevens grafisch kan opvragen.