Omgevingswet

Omgevingswet

Op 1 juli 2022 vindt een belangrijke wetswijziging plaats die veel ondernemers, overheden en particulieren gaat raken: de nieuwe Omgevingswet. Het is belangrijk goed te weten welke kansen en bedreigingen de Omgevingswet heeft. Hoe bereidt u zich nu al optimaal voor? Wat kunnen wij voor u doen? We helpen u graag verder in dit traject.

Omgevingswet Lees meer

OmgevingswetOmgevingswet

Omgevingswet: grote impact

Op 1 juli 2022 is het zover: dan vindt een belangrijke wetswijziging plaats die veel ondernemers, overheden en particulieren gaat raken. We hebben het over de nieuwe Omgevingswet, die in de plaats komt van tientallen wetten. Daarnaast worden Rijksregels afgeschaft en krijgen gemeentes veel meer bevoegdheden waardoor er regionaal en lokaal verschillende regels ontstaan waar u rekening mee moet houden. Tot slot verplicht de wet dat u alle belanghebbenden betrekt bij uw nieuwe plannen.

Het is belangrijk goed te weten welke kansen en bedreigingen de Omgevingswet heeft. Denk daarbij aan zaken als de milieugebruiksruimte, bestaande rechten en eventuele uitbreidingsmogelijkheden.

De combinatie LBP|SIGHT en de Omgevingswet

We zijn als ingenieursbureau breed betrokken bij de Omgevingswet. Zo hebben we meegewerkt aan de totstandkoming van de wet. Daarmee weten wij als geen ander hoe de nieuwe wet in elkaar zit en hoe je de Omgevingswet moet implementeren en interpreteren. Daarnaast begeleiden we onze klanten bij het praktisch toepassen van de nieuwe wet.

Wat kunnen we voor u doen?

U wilt zich ongetwijfeld goed voorbereiden op de komst van de Omgevingswet. Graag helpen we u voor te bereiden op de naderende Omgevingswet en werken daarom met onze klanten nu al toe naar een ‘Omgevingswet-proof’ bedrijfsresultaat. Uw bedrijfsstrategie staat daarin centraal voor ons.

Advies en regie in het participatietraject
We pakken de adviserende en regisserende rol op om in het participatietraject om te gaan met verschillende belangen van betrokken partijen. Hierin zijn we projectregisseur en procesbegeleider en verbinden alle partijen als overheden, particulieren en bedrijven die met de Omgevingswet te maken hebben. Dat doen we door alle belanghebbenden op tijd aan te haken en ze actief mee te nemen in het proces.

Ondersteuning en begeleiding bij de implementatie
Wij helpen u met een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving. Wij ondersteunen en begeleiden uw bedrijf bij het implementeren van de Omgevingswet: op het gebied van technische, inhoudelijke, juridische, organisatorische en maatschappelijke vraagstukken.

Integrale aanpak met oog voor uw langetermijnvisie
Als adviesbureau op de gebieden bouw, ruimte en milieu, zijn we multidisciplinair. We pakken de Omgevingswet als integraal verandertraject aan. Dat is onze kracht. Ook vertalen we dit in voor u overzichtelijke, concrete projecten. We helpen bij de realisatie van uw omgevingsvisie, omgevingsplannen en projecten. Hiervoor kijken we met u naar uw langetermijnvisies. Ook onderzoeken we maatregelen en oplossingen waar u vandaag al mee aan de slag kunt.

Kennis van regionale en lokale regels en uitdagingen

Kampt u met vragen als “Kan ik het beste een omgevingsvergunning aanvragen vlak vóór of liever na inwerkingtreding van de nieuwe wet?” of “Hoe stel ik mijn toekomstplannen veilig in een omgevingsplan?”. Dan helpen wij u graag. Als landelijk opererend bureau kunnen we in de nieuwe omgeving rekening houden met verschillende regionale en lokale regels. Bovendien hebben we goed inzicht in de ambities, uitdagingen en spelers in het gebied.

Neem contact op met een van onze specialistische adviseurs.

Adviseurs Omgevingswet

Chris Weevers

Adviseur

Bekijk medewerker

Paul van der Vleuten

Vennoot, Adviseur

Bekijk medewerker

Daniël Verburg

Adviseur

Bekijk medewerker