Duurzame gebiedsontwikkeling

Duurzame gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling kunnen we niet meer los zien van verduurzaming. En de duurzaamheidseisen én -ambities groeien. Hoe brengt u eisen en ambities samen in een mooie, functionele gebiedsontwikkeling? Aan de hand van onze 10 bouwstenen geven we duurzaamheid vorm binnen uw gebiedsontwikkeling.

Duurzame gebiedsontwikkeling Lees meer

Duurzame gebiedsontwikkelingDuurzame gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling kunnen we tegenwoordig niet meer los zien van verduurzaming. En duurzaamheidseisen én -ambities groeien: zowel vanuit de overheid, ontwikkelaars als de samenleving. 

Hoe brengt u die eisen en ambities samen in een mooie en functionele gebiedsontwikkeling? Met welke knelpunten moet u rekening houden en waar liggen kansen? Hoe geeft u duurzaamheid een plek met technisch en financieel haalbare en wenselijke maatregelen? En hoe toont u aan dat duurzaamheidsmaatregelen het gewenste effect hebben? 

Aan de hand van onze 10 bouwstenen geven we duurzaamheid vorm binnen uw gebiedsontwikkeling en lossen we deze vraagstukken samen met u op.

Onze visie op duurzame gebiedsontwikkeling

Om duurzaamheid in de breedste zin van het woord mee te nemen bij gebiedsontwikkeling is een integrale kijk nodig. Tegelijkertijd is elk gebied uniek en vraagt om een andere aanpak als het gaat om duurzaamheid. En dat is precies wat dit thema zo interessant en uitdagend maakt. Een gebiedsplan moet gedegen, realistisch en uitvoerbaar zijn. Juist daarom hebben we de 10 bouwstenen ontwikkeld.

Duurzame ontwikkelingen in stedelijk, industrieel, landelijk en agrarisch gebied

STEDELIJK GEBIED

INDUSTRIEEL GEBIED

LANDELIJK GEBIED

AGRARISCH GEBIED

De duurzaamheidsthema’s en -maatregelen voor een stedelijke ontwikkeling in Amsterdam zijn niet te vergelijken met de herinrichting van een agrarisch gebied in de Achterhoek. Net zoals verduurzaming van een industrieterrein in de Rotterdamse haven totaal verschilt van verduurzaming van een natuurgebied in Limburg. 

We hebben brede kennis in huis om vraagstukken rondom duurzame gebiedsontwikkeling op te pakken in zowel stedelijk, industrieel, landelijk als agrarisch gebied. 

Voor wie?

 • Projectontwikkelaars: private en publieke partijen
 • Gemeenten, provincies en waterschappen

Adviseurs duurzame gebiedsontwikkeling

Meriël Huizer

Adviseur

Bekijk profiel

Sara Vellenga

Adviseur

Bekijk profiel

Kristel Van Oldenbeek

Adviseur

Bekijk profiel

Onze rol: duurzame gebiedsregisseur & inhoudelijk expert

Bij duurzame gebiedsontwikkeling is onze rol tweeledig. We vervullen zowel de rol van gebiedsregisseur als van inhoudelijk expert. 

Duurzame gebiedsregisseur

Als duurzame gebiedsregisseur inventariseren we kansen, knelpunten, eisen en ambities voor uw ontwikkeling en vertalen we dit naar een duurzaamheidsvisie. Samen met verschillende stakeholders stippelen wij vervolgens de route uit naar het verwezenlijken van die visie en brengen we  verschillende partijen bij elkaar met de specifieke expertises die benodigd zijn voor uw ontwikkeling. 

Het resultaat? We geven met u en alle belanghebbenden uw duurzame gebiedsontwikkeling optimaal vorm. Vanaf de eerste ontwerpschets tot en met realisatie en beheer.

Inhoudelijk expert

Onze inhoudelijke kennis zetten we in om op een integraal en overkoepelend niveau te adviseren over duurzame gebiedsontwikkeling en onze 10 bouwstenen. Tegelijkertijd geven we met onze diepgaande kennis tot in detail vorm aan elke bouwsteen.

10 bouwstenen voor duurzame gebiedsontwikkeling

Biodiversiteit & natuurwaarden
Biodiversiteit & natuurwaarden

Biodiversiteit & natuurwaarden

Biodiversiteit & natuurwaarden

Biodiversiteit & natuurwaarden


Bekijk bouwsteen
Bodem & ondergrond
Bodem & ondergrond

Bodem & ondergrond

Bodem & ondergrond

Bodem & ondergrond


Bekijk bouwsteen
Energie
Energie

Energie

Gebiedsmanagement
Gebiedsmanagement

Gebiedsmanagement

Gebiedsmanagement

Gebiedsmanagement


Bekijk bouwsteen
Gebouw
Gebouw

Gebouw

Gezondheid & welzijn
Gezondheid & welzijn

Gezondheid & welzijn

Gezondheid & welzijn

Gezondheid & welzijn


Bekijk bouwsteen
Materialen
Materialen

Materialen

Mobiliteit & infrastructuur
Mobiliteit & infrastructuur

Mobiliteit & infrastructuur

Mobiliteit & infrastructuur

Mobiliteit & infrastructuur


Bekijk bouwsteen
Omgevingskwaliteit
Omgevingskwaliteit

Omgevingskwaliteit

Omgevingskwaliteit

Omgevingskwaliteit


Bekijk bouwsteen

Meer weten?

Bekijk eens onze ‘Een greep uit...’ hieronder en ontdek wat wij voor u kunnen betekenen. Natuurlijk kunt u ook gerust contact met ons opnemen.

Een greep uit...
 • Duurzaamheidsvisies en ambitiebepaling ontwikkelen, samen met de stakeholders
 • Regie van eerste schets tot en met realisatie en beheer
 • In beeld brengen van de actuele situatie met eisen, ambities van stakeholders, kansen en knelpunten en inzichtelijk maken van bijpassende duurzaamheidsmaatregelen
 • Analyse technische en financiële haalbaarheid duurzaamheidsmaatregelen
 • Aanvragen benodigde vergunningen, ontheffingen en subsidies en zorgdragen dat voldaan wordt aan wettelijke eisen
 • Meetbaar maken van de effecten van duurzaamheidsmaatregelen
 • Communicatie met divers stakeholders en juiste partijen samenbrengen
 • Duurzame gebiedsontwikkeling past bij ons DNA. Onze visie is dat de leefomgeving van de toekomst veilig, gezond en duurzaam is. We zijn een enthousiaste partner met motivatie om de samenleving op een slimme, innovatieve, betaalbare en verantwoorde manier te verduurzamen
 • We beschikken over een uitgebreid netwerk van samenwerkingspartners met specialistische kennis over specifieke duurzaamheidsonderwerpen
 • We hechten veel waarde aan open, eerlijke en tijdige communicatie met onze opdrachtgever en andere partners en stakeholders
 • We zijn een enthousiaste partner met motivatie om de samenleving op een slimme, innovatieve, betaalbare en verantwoorde manier te verduurzamen
 • We zijn goed voorbereid op de nieuwe Omgevingswet en kunnen daardoor slim inspelen op toekomstige beleidsontwikkelingen
 • Duurzaamheidsvisie met daarin: een verkenning van de actuele situatie, de eisen en ambities van belanghebbenden, kansen en knelpunten, mogelijke maatregelen en globale inschatting van de technische en financiële haalbaarheid van maatregelen
 • Analyserapport met daarin de technische en financiële haalbaarheid van duurzaamheidsmaatregelen, inclusief eventueel benodigde onderzoeken en berekeningen
 • Rapport met benodigde technische informatie en kostenraming voor het realiseren van gekozen duurzaamheidsmaatregelen
 • Monitorings- en/of beheerplan duurzaamheidsmaatregelen
 • Communicatieplan over hoe, wanneer en waarom communiceren met belanghebbenden
 • Communicatiemiddelen zoals brieven, flyers en PowerPoint-presentaties om te communiceren met overheden, bewoners, eigenaren, gebruikers, omwonenden of andere belanghebbenden

Onze projecten over duurzame gebiedsontwikkeling

De energietransitie van gemeentes Roosendaal en Bergen op Zoom: een gebiedsanalyse

Bekijk project

Een circulair stadsblok: Laurierkwartier Utrecht

Bekijk project

Duurzame gebiedsvisie Rijnhuizen Nieuwegein

Bekijk project