Duurzame gebiedsontwikkeling

Duurzame gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling kunnen we niet meer los zien van verduurzaming. En de duurzaamheidseisen én -ambities groeien. Hoe brengt u eisen en ambities samen in een mooie, functionele gebiedsontwikkeling? Aan de hand van onze 10 bouwstenen geven we duurzaamheid vorm binnen uw gebiedsontwikkeling.

Duurzame gebiedsontwikkeling Lees meer

Duurzame gebiedsontwikkelingDuurzame gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling kunnen we tegenwoordig niet meer los zien van verduurzaming. En duurzaamheidseisen én -ambities groeien: zowel vanuit de overheid, ontwikkelaars als de samenleving. 

Hoe brengt u die eisen en ambities samen in een mooie en functionele gebiedsontwikkeling? Met welke knelpunten moet u rekening houden en waar liggen kansen? Hoe geeft u duurzaamheid een plek met technisch en financieel haalbare en wenselijke maatregelen? En hoe toont u aan dat duurzaamheidsmaatregelen het gewenste effect hebben? 

Aan de hand van onze 10 bouwstenen geven we duurzaamheid vorm binnen uw gebiedsontwikkeling en lossen we deze vraagstukken samen met u op.

Visie op duurzame gebiedsontwikkeling

Om duurzaamheid in de breedste zin van het woord mee te nemen bij gebiedsontwikkeling is een integrale kijk, kennis van én ervaring met duurzaamheidsthema’s nodig. Elk gebied is uniek en vraagt om een andere aanpak als het gaat om duurzaamheid. Een gebiedsplan moet gedegen, realistisch en uitvoerbaar zijn. Daarom hebben we de 10 bouwstenen ontwikkeld.

10 bouwstenen voor duurzame gebiedsontwikkeling

Biodiversiteit
Biodiversiteit

Biodiversiteit

Biodiversiteit

Biodiversiteit


Bekijk bouwsteen
Energie
Energie

Energie

Gebouw
Gebouw

Gebouw

Materialen
Materialen

Materialen

Mobiliteit
Mobiliteit

Mobiliteit

Omgevingskwaliteit
Omgevingskwaliteit

Omgevingskwaliteit

Omgevingskwaliteit

Omgevingskwaliteit


Bekijk bouwsteen
Omgevings-management
Omgevings-management

Omgevings-management

Omgevings-management

Omgevings-management


Bekijk bouwsteen
Welzijn
Welzijn

Welzijn

Reikwijdte en kracht van duurzame gebiedsontwikkeling

Duurzame gebiedsontwikkeling past bij ons DNA. We zijn een enthousiaste partner die gemotiveerd is om de samenleving op een slimme, innovatieve, betaalbare en verantwoorde manier te verduurzamen. Open, eerlijke en tijdige communicatie met alle betrokkenen is daarbij de sleutel. We houden nieuwe ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en zijn goed voorbereid op de nieuwe Omgevingswet. Zo spelen we slim in op toekomstige beleidsontwikkelingen.

‘Samen voor de leefomgeving. Werk vanuit aandacht, creativiteit en verantwoordelijkheid. Wees nieuwsgierig en blijf ontdekken!’

Van helikopterview tot straatsteenniveau

Met onze neus in de wetteksten en met onze voeten in de klei... We zijn niet alleen vanuit beleids- en visieniveau betrokken bij gebiedsontwikkelingen, maar werken ook voor en samen met bedrijven en partners in die gebieden. Denk aan:

 • de verzorging van vergunningaanvragen
 • bestemmingsplannen schrijven voor projectontwikkelaars en industriële bedrijven 
 • adviseren over ecologische kwaliteiten en duurzaam materiaalgebruik

We kennen het beleid en we kennen de gebruikers. Dit maakt dat we vanuit een helikopterview tot op straatsteenniveau naar gebiedsontwikkelingen kunnen én durven kijken. 

Duurzame ontwikkelingen: in elk gebied weer anders

De duurzaamheidsthema’s en -maatregelen voor een stedelijke ontwikkeling in Amsterdam zijn niet te vergelijken met de herinrichting van een agrarisch gebied in de Achterhoek. Net zoals verduurzaming van een industrieterrein in de Rotterdamse haven totaal verschilt van verduurzaming van een natuurgebied in Limburg. We hebben brede kennis in huis om vraagstukken rondom verschillende typen duurzame gebiedsontwikkeling op te pakken, in gebieden van verschillende grootte.

Het stedelijk gebied

Wilt u een stedelijk gebied duurzaam ontwikkelen? Dan betekent dit ontwikkelen met een toekomstgerichte blik. Hiermee draagt u zorg voor een gezonde, schone, veilige en fijne plek om te wonen, werken en ontspannen. Nu en in de toekomst. Hier vindt u meer informatie over duurzame gebiedsontwikkeling binnen het stedelijk gebied.

Het landelijk gebied

Om een landelijk gebied duurzaam te ontwikkelen staat zorgdragen voor ons landschap centraal, net als het creëren van omgevingen die ruimte bieden aan de uitdagingen van de toekomst. Denk aan duurzame gronduitgifte, het realiseren van de klimaat- en stikstofdoelstellingen, het behoud van kwetsbare natuurgebieden en zorgen voor goede recreatieve voorzieningen. Hier vindt u meer informatie over duurzaamheidsthema's die spelen in landelijk gebied.

Onze rol: gebiedsregisseur duurzaamheid..

Als gebiedsregisseur van duurzaamheid inventariseren we kansen, knelpunten, eisen en ambities voor uw ontwikkeling en vertalen we dit naar een duurzaamheidsvisie. Samen met verschillende stakeholders stippelen wij vervolgens de route uit naar het verwezenlijken van die visie. Ook brengen we  verschillende partijen bij elkaar met de specifieke expertises die benodigd zijn voor uw ontwikkeling.

Het resultaat? We geven met u en alle belanghebbenden uw duurzame gebiedsontwikkeling optimaal vorm. Vanaf de eerste ontwerpschets tot en met realisatie en beheer.

.. en inhoudelijk expert

Onze inhoudelijke kennis zetten we in om op een integraal en overkoepelend niveau te adviseren over duurzame gebiedsontwikkeling en onze 10 bouwstenen. Tegelijkertijd geven we, met diepgaande kennis van ons en onze samenwerkingspartners, tot in detail vorm aan elke bouwsteen.

Een greep uit onze diensten op gebied van duurzame gebiedsontwikkeling

 • Duurzaamheidsvisies en ambitiebepaling ontwikkelen
 • Regie van eerste schets tot en met realisatie en beheer
 • In beeld brengen van de actuele situatie (eisen, ambities, kansen en knelpunten) én de bijpassende duurzaamheidsmaatregelen 
 • Globale inschatting van technische en financiële haalbaarheid van duurzaamheidsmaatregelen
 • Juiste partijen inschakelen en samenbrengen voor technische en financiële uitwerking 
 • Aanvragen benodigde vergunningen, ontheffingen en subsidies en zorgdragen dat voldaan wordt aan wettelijke eisen
 • Waar mogelijk meetbaar maken van de effecten van duurzaamheidsmaatregelen
 • Communicatie met diverse stakeholders en juiste partijen samenbrengen

Voor wie?

 • Projectontwikkelaars: private en publieke partijen
 • Gemeenten, provincies en waterschappen

Onze projecten over duurzame gebiedsontwikkeling

Duurzame gebiedsvisie Rijnhuizen Nieuwegein

Bekijk project

Landgoed Rozephoeve - gebiedsvisie De Logt

Bekijk project

Een circulair stadsblok: Laurierkwartier Utrecht

Bekijk project

Nieuwe, toekomstgerichte locatie hogeschool Inholland

Bekijk project

Meer weten?

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op.

Adviseurs duurzame gebiedsontwikkeling

Siuhang Chan

Adviseur

Bekijk profiel

Monique van Bemmelen

Adviseur

Bekijk profiel

Jacob Jan van Burg

Adviseur

Bekijk profiel