Advies bij dijkversterkingsprojecten

Advies bij dijkversterkingsprojecten

De verkoop van grond kan een ingrijpend proces zijn. Zo’n procedure maak je natuurlijk niet dagelijks mee. Er komt van alles bij kijken. Je moet misschien nieuwe woonruimte zoeken, of vervangende bedrijfsruimte, of een andere plek voor je agrarische onderneming. Onze adviseurs begeleiden betrokkenen bij dergelijke projecten graag.

Advies bij dijkversterkingsprojecten Lees meer

Dijkversterkings-projectenDijkversterkings-projecten

Werken aan dijken is van groot belang in het waterrijke Nederland. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma moet ons land beschermen tegen overstromingen, nu en in de toekomst. Onderdeel van dat programma is de dijkversterking op het traject Tiel - Waardenburg. Op deze pagina lees je meer over de mogelijke gevolgen voor de betrokkenen in dit gebied.

DIJKVERSTERKING TIEL - WAARDENBURG

De overheid (in dit geval Waterschap Rivierenland) wil de gronden kopen die nodig zijn om de werkzaamheden aan de dijken in het gebied Tiel - Waardenburg uit te voeren. Die gronden zijn nu nog in bezit of in gebruik van anderen: de rechthebbenden. 

Heb je bijvoorbeeld een woning in het gebied, huur of pacht je grond of heb je er een bedrijf, dan hoor je bij de rechthebbenden. Het waterschap neemt dan contact met je op om het verkooptraject te starten, of misschien is dat al gebeurd.

Een ingrijpend proces 

De verkoop van grond kan een ingrijpend proces zijn. Zo’n procedure maak je natuurlijk niet dagelijks mee. Er komt van alles bij kijken. Je moet misschien nieuwe woonruimte zoeken, of vervangende bedrijfsruimte, of een andere plek voor je agrarische onderneming. Of er wordt een gedeelte van het perceel van je woning verkocht, waardoor je tuin of toegangsweg opnieuw moet worden aangelegd. 

Vanwege de impact is het belangrijk dat er een passende vergoeding komt voor het verkopen van de grond. Advies- en ingenieursbureau LBP|SIGHT maakt zulke trajecten dagelijks mee. We hebben veel ervaring met het adviseren van betrokkenen bij dit soort verkooptrajecten. 

Recht op advies van een deskundige

Bij zo'n verkooptraject aan de overheid hebben betrokkenen recht op het inschakelen van een deskundige voor advies. De kosten hiervoor worden meegenomen in de schadevergoeding die je uiteindelijk ontvangt. Je hoeft dus zelf niets te betalen voor deze deskundige. We leggen graag uit hoe onze deskundigen kunnen helpen.

Ons onteigeningsteam

Arend Dijkstra

Vennoot, Adviseur

Bekijk medewerker

Marc Lindhout

Adviseur

Bekijk medewerker

Wesley Smeier

Adviseur

Bekijk medewerker

Annelies Wind

Adviseur

Bekijk medewerker

Marlous van Arnhem

Algemene dienst

Bekijk medewerker

Waarin blinken onze deskundigen uit?

Bij LBP|SIGHT werken meerdere deskundigen op het gebied van onteigening. In ons onteigeningsteam zitten vakmensen met ieder een eigen specialisme:

 • Arend Dijkstra werkte aan diverse complexe grondverwervingsprojecten, zoals de Betuweroute, Hanzelijn, meerdere dijkversterkingsprojecten en Ruimte voor de Rivier.
 • Marc Lindhout is specialist als het gaat om onteigeningstrajecten bij woningen.
 • Wesley Smeier werkte aan diverse dijkversterkingsprojecten voor overheid en particulieren, bijvoorbeeld aan Ruimte voor de Rivier.
 • Annelies Wind heeft veel ervaring in gebiedsontwikkelingsprocessen bij publieke en private organisaties.
 • Arjen Blankesteijn en Justus Holtermans ondersteunen het onteigeningsteam op het gebied van grondzaken.
 • Marlous van Arnhem is de projectondersteuner van het onteigeningsteam.

Projecten over grondverwerving

Advies verkoop gronden woningbouwvereniging Mitros in regio Utrecht

Bekijk project

Zo gaan onze deskundigen te werk

Bij een verkooptraject start de overheid, in dit geval het waterschap, de onteigeningsprocedure. We bewaken de rechten van de rechthebbende in dit proces, en maken als het nodig is bezwaar. De intentie is om er in goed overleg samen uit te komen. Dit heet de minnelijke procedure. Hieronder lees je ons stappenplan bij een minnelijke verkoopprocedure.

Stap 1: Oriënterend gesprek

We komen naar je toe om te praten over het dijkversterkingsproject in Tiel - Waardenburg en leggen uit welke gevolgen dat mogelijk voor jouw situatie heeft. We beantwoorden graag al je vragen op het gebied van onteigening en brengen eventuele bijzonderheden vast in beeld. We willen graag weten wat voor jou belangrijk is bij dit traject.

Dit gesprek is geheel vrijblijvend. Er zijn geen kosten aan verbonden, en je bent niet verplicht om ons vervolgens als adviseur in te schakelen. 

Stap 2: Taxatie en berekening schade

Als je van onze diensten gebruik wil maken, komen we het te verkopen object taxeren. We maken vervolgens een berekening van de schade die je ondervindt door de (gedeeltelijke) verkoop van grond. Dit noemen we de schadeloosstellingsberekening.

Stap 3: Gesprek met waterschap en rechthebbende

In een gesprek met het waterschap bespreken we de bijzonderheden van jouw situatie. Je kan bij dit gesprek met het waterschap aanwezig zijn, maar je kunt het gesprek ook aan ons overlaten. Uiteraard gaat alles in goed overleg.

Stap 4: Toetsen schadeberekening waterschap

Het waterschap verricht ook een taxatie van het te verkopen object. Wij toetsen deze berekening en kijken zeer kritisch naar de onderbouwing van de verschillende bedragen.

Stap 5: Onderhandelen

We starten de onderhandelingen met het waterschap over het te verkopen object. Uiteraard bespreken we vooraf de strategie, en houden we je goed op de hoogte van de vorderingen.

Stap 6: Overeenkomst vaststellen

Als de onderhandelingen succesvol verlopen, stelt het waterschap de verkoopovereenkomst op. Die controleren we zorgvuldig. We zorgen ervoor dat beide partijen de overeenkomst ondertekenen, en daarmee is het verkooptraject afgerond.

Wat als er geen overeenkomst gesloten wordt?

Als er geen minnelijke overeenkomst mogelijk is, volgt onteigening.  We staan de rechthebbende tijdens de juridische procedure van onteigening bij.

AFSPRAAK MAKEN

We kunnen ons goed voorstellen dat je vragen hebt over de grondverwerving, en dat je meer informatie wil over je situatie. Uit onze ervaring weten we ook dat het voor de betrokkenen belangrijk is om vanaf het begin goed ondersteund te worden.

Maak een afspraak met ons, dan komen we graag langs voor een eerste gesprek. Dat kan overdag, 's avonds, of in het weekend, wat jou het handigst uitkomt. Of neem contact met ons op als je een vraag hebt. 

Zo kun je ons bereiken:

 • Via de linkjes van onze specialisten kun je de rechtstreekse contactgegevens vinden. 
 • Stuur een mailtje naar rentmeesterij@lbpsight.nl
 • Bel ons via het centrale telefoonnummer 030-2311377
 • Of gebruik ons contactformulier
Veelgestelde vragen over grondverwerving

Het waterschap wil proberen de koop in goed overleg te sluiten. Dit heet een minnelijke procedure. Op basis van een taxatie krijg je een aanbod voor een schadevergoeding. 

Kom je er met het waterschap niet uit? Dan start de onteigeningsprocedure. De rechter bepaalt dan de hoogte van de schadevergoeding. 

De onteigeningswet bepaalt dat rechthebbende er door onteigening niet financieel op achteruit mag gaan. Niet in vermogen en ook niet in inkomen. Je hebt recht op een volledige vergoeding van alle schade die het directe en noodzakelijke gevolg is van de verkoop. 

 • Via de linkjes van onze specialisten kun je de rechtstreekse contactgegevens vinden. 
 • Stuur een mailtje naar rentmeesterij@lbpsight.nl
 • Bel ons via het centrale telefoonnummer 030-2311377
 • Of gebruik ons contactformulier