Bodem

Bodem

Een gezonde bodem is de basis voor elke ruimtelijke ontwikkeling. Bij duurzame gebiedsontwikkeling is het dan ook belangrijk om op een toekomstgerichte manier om te gaan met de bodem en ondergrond.

Bodem Lees meer

BodemBodem

Een gezonde bodem is de basis voor elke ruimtelijke ontwikkeling. Bij duurzame gebiedsontwikkeling is het dan ook belangrijk om op een toekomstgerichte manier om te gaan met de bodem en ondergrond. Denk hierbij aan duurzaam bodembeheer van landbouwgronden, het tegengaan van bodemdaling en bodemverontreiniging, duurzaam gebruik van bodem en ondergrond en circulair grondverzet.

Duurzaam gebruik van bodem en ondergrond

Duurzaam gebruik van bodem en ondergrond kan op allerlei andere manieren. Zo kunt u bijvoorbeeld denken aan het slim aanleggen van kabels en leidingen en ondergrondse structuren, circulair grondverzet, het beschermen van aardkundige, cultuurhistorische en archeologische waarden en het voorkomen van bodemverontreiniging. De bodem kan ook uitstekend gebruikt worden voor duurzame energie, bijvoorbeeld door realisatie van een WKO-installatie. 

Wist u dat heel Holland zakt? Een van de belangrijkste thema's als het gaat om duurzame bodem is bodemdaling. Bodemdaling is het resultaat van gaswinning en van verdroging en inklinking van veen- en kleilagen. We denken graag mee over slimme oplossingen om bodemdaling het hoofd te bieden, zoals innovatieve ondergrondse irrigatiesystemen om de veen- en kleilagen nat te houden, gebouwen dusdanig ontwerpen dat deze kunnen meezakken of gebruik maken van lichte bouwmaterialen. 

Een greep uit onze diensten voor de bouwsteen bodem

  • Advisering over duurzaam omgaan met bodem en ondergrond
  • In beeld brengen van kans op bodemdaling met bijbehorende risico’s en mogelijke oplossingen
  • Advisering over grondverzet

Enkele diensten die we voor u kunnen uitzetten bij een samenwerkingspartner

  • Uitvoeren milieuhygiënische of geotechnisch bodemonderzoek
  • Uitvoeren en begeleiding bodemsaneringen

Onze 10 bouwstenen voor duurzame gebiedsontwikkeling

Terug naar DUURZAME GEBIEDSONTWIKKELING

Projecten bouwsteen bodem

Duinrell - begeleiding ontwikkeling park

Bekijk project

Contactpersonen voor deze bouwsteen

Kristel Van Oldenbeek

Adviseur

Bekijk medewerker

Gerwin Beukhof

Adviseur

Bekijk medewerker