Voorspellen van trillingen door nieuwbouw bij Natuurhistorisch Museum Rotterdam

2010-2011

Tijdens nieuwbouw in de buurt van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam hebben wij trillingen gemeten om schade te voorkomen aan de collectie van het museum. We onderzochten de verschillende trillingproducerende werkzaamheden op het bouwterrein. De collectie is volledig beschermd gebleven.

Lees verder

Voorspellen van trillingen door nieuwbouw bij Natuurhistorisch Museum Rotterdam

Uitbreiding 

Bij de bouw van een onderwijscentrum, een uitbreiding van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam, werden verschillende bouwwerkzaamheden verricht. Op korte afstand bevindt zich het Natuurhistorisch Museum: de monumentale Villa Dijkzigt uit 1852 en de moderne, transparant glazen nieuwbouw uit de jaren ’90. Het slopen, heien, trillen en graven konden mogelijk schade veroorzaken aan de collecties in het museum. Aan ons de taak om te bewaken dat dit voorkomen wordt. 

Het nieuw te bouwen deel aan het EMC (het onderwijscentrum) bevindt zich aan de Westzeedijk, tussen de bestaande gebouwen van het EMC en de gebouwen van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam

Collectie en monumentale villa

We kregen opdracht om trillingen te meten om schade te voorkomen aan de collectie en aan de monumentale Villa Dijkzigt. De verschillende (trillingproducerende) werkzaamheden op het bouwterrein werden onderzocht in relatie met de afstand tot de gebouwen van het museum en de effecten daarvan voor het museum en de collectie.

Bepalen trillingen

We deelden eerst de gebouwen en ruimten in op kwetsbaarheid voor trillingen. Daarna bepaalden we samen met de conservator welke collecties trillinggevoelig waren. De afstand tussen de bouw en het Erasmus Medisch Centrum werd bepaald en de bodemgesteldheid werd onderzocht. Na voorspelling en normering van de trillingsterkte, werden maatregelen genomen om schade te voorkomen.

We adviseerden ook over de te volgen bouwmethoden om schade te voorkomen. Het online monitoringsysteem werd ingezet om overschrijdingen te meten zodat direct actie kon worden ondernomen op de bouwmethodiek.

Normering

Er worden eisen gesteld aan de omgeving met betrekking tot trillingen. Deze eisen moeten garanderen dat er geen schade op zal treden en dat de hinder beperkt wordt. In de eisen van toelaatbaarheid, gesteld aan de gebouwen en de collectie, zal onderscheid gemaakt moeten worden.