Vervanging Windpark Berkhout

Voor de vervanging van het huidige windpark parallel aan de Lijsbeth Tijsweg in Berkhout verzorgden we de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de activiteiten ‘bouwen’ en ‘milieu’. Hiervoor stelden we rapportages op en verrichtten we onderzoek naar de milieuaspecten geluid, slagschaduw en externe veiligheid.

Stimulering Duurzame Energieproductie

Na vergunningverlening verzorgden we de aanvraag voor de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). Hiervoor voerden we een haalbaarheidsonderzoek met onder meer een windstudie uit. Op basis van de ingediende aanvraag verleende RVO de SDE+ subsidie.

Expertises

Duurzaamheid

Meer over Duurzaamheid

Energie

Meer over Energie

Ruimtelijke ordening

Meer over Ruimtelijke ordening