Versnelde omgevingsvergunning UMC

We zijn door het UMC Utrecht ingeschakeld om de vergunningen versneld te realiseren. 

Lees verder

Versnelde omgevingsvergunning UMC
Versnelde omgevingsvergunning UMC

De aanvraag

Het aanvraagproces werd gestroomlijnd en toegespitst op kernpunten. Om de belangen van zowel de gemeente als het UMC goed te behartigen, is er in korte tijd intensief samengewerkt. Door deze integrale projectaanpak was de aanvraag binnen enkele weken ingediend.

Uitbreiding UMC

De oncologische afdeling van het UMC Utrecht werd uitgebreid met vijf stralingsbunkers, ondersteunende ruimten en onderwijsfuncties. Een uitbreiding van 6.551 m2 vloeroppervlak, verdeeld over 6 verdiepingen, geschatte bouwkosten € 11 miljoen. 

Voorkoming bouwvertraging

Het UMC was in de veronderstelling dat de uitbreiding realiseerbaar was binnen het bestaande vergunningspakket. De gemeente verlangde echter een betere onderbouwing door de aanvraag omgevingsvergunning. Zo’n traject kost normaal 6 tot 9 maanden, wat een flinke bouwvertraging zou betekenen.

De omgevingsvergunning is binnen 2,5 maand verstrekt, waardoor een bouwvertraging van enkele maanden is voorkomen. Het slopen, kappen en bouwrijp maken is al in oktober 2010 gestart. De oplevering was eind 2013.

Operationeel

Het Centrum voor Beeldgestuurde Oncologische Interventies is nu geruime tijd operationeel, waarbij een hypermoderne combinatie van een MRI- en bestralingsapparaat, als nieuwe behandelmethode wordt gebruikt.