Uitbreiding hotel Van der Valk Breukelen

Het Van der Valk hotel in Breukelen breidt op dit moment uit. Voor deze nieuwbouw en uitbreiding hebben wij de planologische procedure begeleid.

Lees verder

Uitbreiding hotel Van der Valk Breukelen
Uitbreiding hotel Van der Valk Breukelen
Uitbreiding hotel Van der Valk Breukelen
Uitbreiding hotel Van der Valk Breukelen

Locatie

Het Van der Valk hotel aan de Stationsweg is gelegen aan de westzijde van de kern Breukelen, tussen de snelweg A2 en het treinstation van Breukelen. Vanaf de snelweg is het hotel goed zichtbaar en vormt een herkenbaar element in de omgeving.

Doel van de uitbreiding

Met de nieuwbouw en uitbreiding kan het Van der Valk hotel in Breukelen een aantal zaken realiseren:

  • uitbreiding van het restaurant
  • realisatie van een terras
  • bouw van een zalenaccommodatie
  • herinrichting entreegebied
  • wijziging lay-out parkeerterrein en vijver

Werkzaamheden LBP|SIGHT

Voor Van der Valk hebben we diverse werkzaamheden uitgevoerd.

Ruimtelijke onderbouwing

Onze adviseurs stelden de ruimtelijke onderbouwing op en beoordeelden de relevante milieuaspecten. De documenten zijn IMRO-gecodeerd en als dataset aangeleverd voor de publicatie van de (ontwerp)omgevingsvergunning.

Onderzoek naar flora en fauna

Verder was er uitgebreid onderzoek nodig voor het aspect flora en fauna vanwege de aanwezigheid van vleermuizen. Daarom hebben we een aanvraag ontheffing Natuurbeschermingswet ingediend en uiteindelijk verkregen.

Beoordeling verkeersdruk

Ten aanzien van het aantal verkeersbewegingen heeft Van der Valk overleg gevoerd met Rijkswaterstaat. In dat kader hebben wij de verkeersdruk beoordeeld van de aansluiting op de rijksweg A2.

Van der Valk hotel Breukelen

Het Van der Valk hotel in Breukelen is een opvallend gebouw. Het is geïnspireerd op een keizerlijk paleis in een Chinese stijl. Oorspronkelijk was het gebouw in gebruik als luxueus chinees restaurant in combinatie met een hotel, maar door tegenvallende bezoekersaantallen ging het failliet. In 1988 werd het hotel overgenomen door Van der Valk.