Trillingbewaking bij bouw ondergrondse parkeergarage museum Boijmans Van Beuningen

2010

Tijdens de bouw van een ondergrondse parkeergarage bij het museum Boijmans van Beuningen voerden we trillingsmetingen uit. Ook adviseerden we over te treffen maatregelen om de kunstcollectie van het museum te beschermen.

Lees verder

Trillingbewaking bij bouw ondergrondse parkeergarage museum Boijmans Van Beuningen

Proefmetingen

Tijdens de bouw van een parkeergarage moest Boijmans Van Beuningen maatregelen treffen ter bescherming van de kunstcollectie. Vóór de bouw van start ging, werden er proefmetingen gedaan door verschillende bureaus. Boijmans Van Beuningen koos ervoor om met ons samen te werken.

Monitoringssysteem en meetpunten

Er is een monitoringsysteem geplaatst voor de verschillende gebieden van het museum. Dit monitoringsysteem beschermt de collectie en de gebouwen van het museum tegen te hoge bouwtrillingen. Door de inzet van dit systeem worden overmatige trillingen voorkomen, door het tijdig onderkennen en snel ingrijpen. 

Er kunnen correcties worden uitgevoerd op de werkwijze, om overschrijding van de maximale trillingen te voorkomen. De meetpunten zijn, voor zover mogelijk, op vloeren en wanden op fundatieniveau in de kelders van het museum aangebracht. Tijdens de kritische periode(werkzaamheden nabij de belendingen) heeft bemande bewaking plaatsgevonden.

Drielaagse ondergrondse parkeergarage

De parkeergarage moest tussen beide gebouwen in komen te staan en moet tevens een onderwaterbassin bevatten. De parkeergarage moest een ondergronds bouwwerk worden van drie parkeerlagen, gelegen tussen het museum Boijmans Van Beuningen en het Erasmus Medisch Centrum met daarbij het Sophia Kinderziekenhuis. Bij de voorgenomen werkzaamheden moet rekening gehouden worden met eventuele hinder en risico’s die ontstaan in de omgeving.

Kunstcollectie niet in gevaar

Alle constructieve werkzaamheden zijn verricht. Een en ander is, voor wat betreft de trillingen, goed verlopen. De kunstcollectie van Boijmans Van Beuningen is mede dankzij de monitoring van LBP|SIGHT onbeschadigden op geen enkel moment in gevaar geweest.

Over het museum

Museum Boijmans Van Beuningen is een museum voor beeldende kunst, gelegen aan het Museumpark in Rotterdam. Het museum toont creaties op het gebied van beeldende kunst, toegepaste kunst en design. 

In 2004 besloot de gemeente tot de bouw van de parkeergarage om de bereikbaarheid te vergroten voor het museum Boijmans Van Beuningen en het Erasmus Medisch Centrum.