Transformatie Noordelijke IJ-oever Amsterdam

In opdracht van de gemeente Amsterdam hebben we diverse onderzoeken uitgevoerd naar de milieubelasting van de bedrijven op het gebied van geluid, stof, geur en risico. Ook onderzochten we of er mogelijkheden waren om de milieubelasting te verminderen.

Lees verder

Transformatie Noordelijke IJ-oever Amsterdam
Transformatie Noordelijke IJ-oever Amsterdam
Transformatie Noordelijke IJ-oever Amsterdam

Milieubelasting

In opdracht van de gemeente heeft LBP|SIGHT diverse onderzoeken uitgevoerd naar de milieubelasting van die bedrijven (geluid, stof, geur, risico) en de mogelijkheden om deze te verminderen.

Processen

Daar waar dat nodig was is ook ondersteuning verleend bij het overleg met de betreffende bedrijven en de administratieve processen om deze verminderde milieubelasting formeel vast te leggen.

Bestemmingsplan

Deze onderzoeken en werkzaamheden vonden de afgelopen jaren vooral plaats in het kader van het vaststellen van bestemmingsplannen. Meer recent zijn ze geactualiseerd en/of aangevuld in opdracht van de ontwikkelende partijen die nu druk doende zijn met de realisatie van alle woningbouwplannen.

En dat gaat snel, elke dag lijken de contouren van dit dynamische gebied te veranderen waarmee een hoogwaardig, stedelijk woon-werkgebied ontstaat.

Transformatie

De voormalige industrieterreinen op de noordelijke IJ-oever zijn, als gevolg van het grotendeels verdwijnen van de scheepsbouw in Nederland, al lang niet meer als zodanig in gebruik.

In plaats van de bouw- en reparatiewerven die hier van oudsher zaten, hebben zich er in de loop van de tijd veel kleine ondernemers gevestigd die tot voor kort een rommelig beeld veroorzaakten.

De gemeente Amsterdam wil het gebied transformeren naar een gemengd woon-werkgebied. Er zijn geen middelen beschikbaar om de aanwezige bedrijven te verplaatsen of uit te kopen, zij moeten dus in het gebied kunnen blijven functioneren.

Geen scheiding meer

De transformatie van de noordelijke IJ-over is volgens plan en succesvol verlopen. Het IJ is niet langer een scheiding tussen noord en zuid maar de stad ligt nu gecentreerd rond het IJ. LBP|SIGHT, de gemeente Amsterdam, de woningbouwcorporaties en de betrokken projectontwikkelaars hebben de geleidelijke transformatie van de bedrijventerreinen op de noordelijke IJ-oever naar een gemengd woon-werkgebied met duizenden nieuwe woningen in goede banen geleid.

Expertises

Gebiedsontwikkeling

Meer over Gebiedsontwikkeling

Milieu

Meer over Milieu

Ruimtelijke ordening

Meer over Ruimtelijke ordening