Transformatie metaalfabriek naar kantoor IMd

2010-2012

Een oude metaalfabriek van Struycken & Co in Rotterdam transformeren naar een modern kantoor: het kantoor van IMd Raadgevende ingenieurs. We waren bij deze bijzondere transformatie adviseur bouwfysica en brandveiligheid.

Lees verder

Transformatie metaalfabriek naar kantoor IMd
Transformatie metaalfabriek naar kantoor IMd
Transformatie metaalfabriek naar kantoor IMd
Transformatie metaalfabriek naar kantoor IMd

Van metaalfabriek naar modern kantoor

Transformatie en hergebruik van bestaande gebouwen is in de praktijk vaak financieel niet haalbaar. Het is namelijk relatief kostbaar om een oud gebouw aan de huidige eisen te laten voldoen. IMd liet daarom de hal volledig in oude staat. Alle gebruiksruimten zijn er als losse, geklimatiseerde units in geplaatst. 

Klimatisering met afgevoerde lucht

De hal zelf wordt geklimatiseerd door de afgevoerde lucht uit de kantoren. Zo nodig wordt er met heaters bijverwarmd. Deze aanpak is zeer kostenefficiënt en zorgt dat het unieke karakter van het gebouw behouden blijft. 

Eisen brandveiligheid

De transformatie was extra gecompliceerd omdat de gemeente Rotterdam eiste dat het kantoor voldeed aan de brandveiligheidseisen voor nieuwbouw. Inmiddels is dat met het Bouwbesluit 2012 eenvoudiger geworden bij verbouwingen. 

Nieuwbouw aan oude kraanbaan

Constructief wordt het dragende vermogen van de oude loods van 1200 m2 volledig benut. De nieuwe onderdelen zijn zo licht geconstrueerd dat ze direct op de bestaande bedrijfsvloer geplaatst konden worden, zonder extra fundering. Delen van de nieuwbouw zijn aan de oude 

Opdrachtgever: IMd Raadgevende Ingenieurs
Constructeur: IMd Raadgevende Ingenieurs
Architect: Ector Hoogstad Architecten

Beeldmateriaal: IMd Raadgevende Ingenieurs en Ector Hoogstad Architecten