Subsidieaanvraag Windpark Nij Hiddum-Houw (Noordwest)

Windpark Gooyum-Houw en Nuon Wind Development willen samen het nieuwe windpark Nij Hiddum-Houw ontwikkelen. Dit nieuwe windpark komt in de plaats van een bestaand windpark in dit gebied. Voor Windpark Gooyum-Houw verzorgden we de complete aanvraag voor de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+).

Lees verder

Subsidieaanvraag Windpark Nij Hiddum-Houw (Noordwest)

AANVRAAG SDE+ SUBSIDIE EN HAALBAARHEIDSONDERZOEK

Voor de aanvraag van de SDE+ subsidie voerden we een haalbaarheidsonderzoek met onder meer een windstudie uit. Het haalbaarheidsonderzoek bestond uit de volgende zaken:

  • energieopbrengstberekening
  • exploitatieberekening
  • onderbouwing eigen vermogen
  • financieringsintentieverklaring
  • overzicht vergunningen
  • overzicht eigendom gronden

In verband met de gezamenlijke ontwikkeling van het windpark was daarbij voor de subsidieaanvraag veelvuldige afstemming met NUON nodig. 

RVO

Verder hebben we meerdere keren overleg gevoerd met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dit is de uitvoerende dienst van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ook stelden we een uitgebreide toelichting op de aanvraag op. Op basis van de ingediende aanvraag en toelichting verleende RVO de SDE+ subsidie.

SAMENWERKING NUON

Windpark Gooyum-Houw en Nuon Wind Development willen samen het Windpark Nij Hiddum-Houw realiseren in het gebied rondom de Kop van de Afsluitdijk.

Het windpark bestaat uit negen windturbines met bijbehorende voorzieningen. Vijf van deze negen turbines zijn van Windpark Gooyum-Houw. De andere vier turbines zijn van Nuon. Zestien bestaande windturbines in het gebied worden verwijderd. Voor de aankoop van de nieuwe windturbines wordt samen met Nuon een aanbestedingstraject doorlopen.

Expertises

Duurzaamheid

Meer over Duurzaamheid

Energie

Meer over Energie

Ruimtelijke ordening

Meer over Ruimtelijke ordening