Rijnhuizen, Nieuwegein

Wonen, werken, recreëren: die drie zaken staan centraal bij de transformatie van kantorengebied Rijnhuizen in Nieuwegein naar een nieuwe wijk. Met verschillende nieuwbouwprojecten en kantoortransformaties wordt een toekomstbestendige, leefbare omgeving gerealiseerd. Aandacht voor geluid uit de omgeving mag daarbij niet ontbreken.

Monique van Bemmelen, senior adviseur geluid, vertelt hoe we optreden als akoestisch adviseur voor verschillende projecten in Rijnhuizen.

Rijnfort

Aan de Perkinsbaan 1 wordt een groot wooncomplex met 112 appartementen, 11 eengezinswoningen en één commerciële ruimte gerealiseerd. Het complex ligt direct aan een drukke kruising en langs de drukke doorgaande weg door Rijnhuizen, de Plettenburgerbaan. Monique: “De nieuwbouw paste niet binnen het vigerende bestemmingsplan, dus was een bestemmingsplanwijziging nodig. Een van de benodigde onderzoeken hiervoor is een akoestisch onderzoek verkeerslawaai en daarvoor zijn wij ingeschakeld.”

Vanwege de locatie direct aan de Plettenburgerbaan en de drukke kruising met de Perkinsbaan is er sprake van een hoge geluidbelasting op de gevels van de nieuwbouw door het verkeer op de weg. “We hebben bekeken of de woningen voldoen aan de Wet geluidhinder en het geluidbeleid van de gemeente Nieuwegein. Om de geluidluwe gevels en buitenruimtes die worden geëist in het geluidbeleid van de gemeente te kunnen garanderen, adviseerden we om aanvullende voorzieningen te realiseren. Bijvoorbeeld extra balkonschermen om het geluid te reduceren. En uiteindelijk hebben we voor de opdrachtgever ook de hogere waarde voor de geluidbelasting op de gevels aangevraagd bij de gemeente Nieuwegein.”

Daarnaast toetsten we de geluidwering van de gevel aan de eisen van het Bouwbesluit. Deze toets maakt deel uit van de aanvraag omgevingsvergunning. Monique: “Wat bleek? Met name voor de gevels direct aan de Plettenburgerbaan en de Perkinsbaan waren aanzienlijke geluidwerende voorzieningen nodig om het binnen-geluidniveau aan de eisen te laten voldoen. Denk aan extra dikke beglazing. Op die manier wordt voor de toekomstige bewoners een goed woon- en leefklimaat gewaarborgd als het gaat om geluid van buiten. Inmiddels is het project in aanbouw.”

The Switch

Aan de Wattbaan 5 heeft een transformatie van een bestaand kantoorpand naar huurappartementen plaatsgevonden. Ook deze locatie is onderdeel van de wijk Rijnhuizen, maar valt vanuit de Plettenburgerbaan gezien net buiten de bebouwde kom. “Een uitdaging, want daardoor zijn de grenswaardes die de Wet geluidhinder stelt en waaraan getoetst moet worden zwaarder. We hebben de geluidbelasting van het wegverkeer op de gevels van de nieuwe woningen bepaald met behulp van de Standaard Rekenmethode II en het programma Geomilieu. Hieruit bleek dat de grenswaarde werd overschreden, waardoor zogenaamde dove gevels nodig zouden zijn. In dove gevels mogen geen te openen ramen en deuren worden opgenomen. Maar dat vormt weer een probleem voor andere aspecten uit het Bouwbesluit, zoals ‘spui-ventilatie’.”

Uiteindelijk bleek de oplossing binnen handbereik. Monique: “In de buitenrand van het complex bevindt zich een hal die is gebruikt als een ‘geluidbuffer’. En alle verblijfsruimten van de appartementen zijn volledig gericht op het binnenterrein. De gevel aan het binnenterrein is niet of beperkt geluidbelast, waardoor de woningen een geluidluwe gevel en buitenruimte hebben. Hierdoor voldoen ze aan de Wet geluidhinder en het geluidbeleid van de gemeente Nieuwegein. Het project is inmiddels opgeleverd en kan in gebruik worden genomen.”

Wattbaan 24

De eigenaar van het kantoorpand aan de Wattbaan 24 wil er twaalf appartementen realiseren, naast twee kantoorunits, om het gebouw beter in de markt te zetten. “Met ons akoestisch onderzoek keken we of het plan voldoet aan de geluideisen uit de Wet geluidhinder en het beleid van de gemeente Nieuwegein. Goed nieuws: buiten akoestisch gesloten borstwering hoefde er weinig gedaan te worden om de woningen te laten voldoen aan de eisen. De samenwerking beviel zo goed, dat we uiteindelijk ook de ruimtelijke onderbouwing voor dit project mogen gaan verzorgen.”

Coltbaan 2

Het huidige gebouw aan de Coltbaan 2 wordt gesloopt, om plaats te maken voor nieuwbouwwoningen. Monique: “We wilden bepalen hoe deze nieuwbouw gerealiseerd kan worden met inachtneming van de Wet geluidhinder en het beleid van de gemeente Nieuwegein. Daarom deden we akoestisch onderzoek naar de geluidbelasting op de gevels. Alleen voor de woningen op de begane grond aan de Marconibaan-zijde bleken aanvullende voorzieningen nodig te zijn, in de vorm van een kleine verhoogde en gesloten borstwering.”

Over Rijnhuizen

De wijk Rijnhuizen is volop in ontwikkeling van kantorenlocatie naar gemengde woonomgeving. In de wijk, gelegen aan het Merwedekanaal, vind je onder andere Fort Jutphaas en Kasteel Rijnhuizen. Voor de transformatie van Rijnhuizen hebben de gemeente Nieuwegein, de provincie Utrecht en diverse ontwikkelaars de handen ineen geslagen in de vorm van Club Rhijnhuizen.