Renovatie en uitbreiding Museum De Lakenhal

2014-2019

In opdracht van Gemeente Leiden hebben we deel uitgemaakt van het ontwerpteam voor de verbouwing van Museum De Lakenhal. Het museum is in juni 2019 heropend. Het oude museumgebouw is gerenoveerd en er is een deel nieuwbouw bijgeplaatst. Dit project leverde voor ons een aantal bijzondere uitdagingen op. Samen met de andere ontwerpteamleden vonden we creatieve oplossing die recht doen aan het monumentale karakter van het gebouw.

Lees verder

Renovatie en uitbreiding Museum De Lakenhal
Renovatie en uitbreiding Museum De Lakenhal
Renovatie en uitbreiding Museum De Lakenhal
Renovatie en uitbreiding Museum De Lakenhal

Foto's: HCVA, Karin Borghouts en Ronald Tilleman

De Achterplaats

Centraal in het project ligt de nieuwe Achterplaats. Deze vorm de schakel tussen de Lakenhal, de schilderijenzalen, de papenvleugel en de nieuwbouw. Daarmee vormt de Achterplaats een verkeersknooppunt, en het wordt als centrale bijeenkomstruimte gebruikt. Om bijeenkomsten met grotere groepen mogelijk te maken moesten we strikte eisen stellen aan de ruimteakoestiek. Het voldoen daaraan vroeg om de nodige vierkante meters geluidabsorberend oppervlak. Alleen was daar eigenlijk geen plek voor.

De ruimte wordt gevormd door bestaande historische buitengevels van de lakenhal en de bestaande gevel van de schilderijenzalen waarboven een transparant glazen dak moest komen. Om het beeld van de buitenruimte zoveel mogelijk overeind te houden en ook de historische gevels te respecteren moesten de binnenwanden rondom van metselwerk blijven. De gewenste transparantie van het dak maakte het ook dat daar niet voldoende plaats was voor de benodigde geluidabsorptie.

Geluidsabsorberend metselwerk 

De oplossing is gevonden door tegen de schilderijenzalen en de nieuwbouw een nieuwe voorzetgevel in metselwerk te maken die we geluidabsorberend hebben weten uit te voeren. Om dit mogelijk te maken hebben we gebruik gemaakt van een wand met gedeeltelijk open stootvoegen in combinatie met naar achteren toe speciaal afgeschuinde bakstenen. Daarachter zit een spouw met een exact bepaalde diepte gevuld met geluidabsorberend materiaal. Deze configuratie resulteert erin dat de open stoorvoegen werken als ‘stofzuigers’ voor geluid: met 5% perforatie hebben we 45% absorptie gerealiseerd. De optimale uitvoering (perforatievorm en spouwdiepte) is bepaald door de prestaties van prototypes te meten in het akoestisch laboratorium

Omdat dit alles nog niet helemaal genoeg was is ook nog absorptie in zijkanten van de aluminium dakliggers toegepast. Met nog wat verder aankleding, onder andere een wandtapijt, is het beoogde resultaat behaald: een transparante, lichte ruimte met toch een goede akoestiek.

Museaal klimaat in een historische schil

Een andere uitdaging was het realiseren van een zo goed mogelijk museaal klimaat in de bestaande Lakenhal. De geringe thermische kwaliteit van de schil, aanzienlijke glasvlakken grotendeels op het zuiden georiënteerd en de beperkte mogelijkheden om klimaatinstallaties in de bestaande schil weg te werken waren een paar uitdagingen om te overwinnen.

De oplossing is gevonden in een afgewogen combinatie van een beperkte isolatie van de schil, nieuwe achterzetramen, automatisch bediende luiken voor de ramen met buiten zonwering en verbetering van de gebouwschil. De luchttoevoerkanalen zijn weggewerkt in de bestaande wanden. Dit was mogelijk door de kanalen op te delen in een groot aantal kleine kanalen waarmee de lucht wordt ingeblazen directe onder de houten verdiepingsvloer tussen de kinderbinten. Een niet conventionele aanpak die goed blijkt te werken.

Over Museum De Lakenhal 

De museumcollectie beeldende kunst, kunstnijverheid en geschiedenis is vanaf juni 2019 weer volop te zien zijn in de gerestaureerde museumzalen, na de officiële heropening door Koning Willem-Alexander. Museum De Lakenhal is het museum voor beeldende kunst, geschiedenis en kunstnijverheid van de stad Leiden. De internationaal bekende collectie bevat tal van hoogtepunten. Sinds 1874 is het museum gevestigd een monumentale, 17e-eeuwse keurhal voor wollen stoffen, die in 2017-2019 is gerestaureerd en uitgebreid met moderne architectuur. www.lakenhal.nl

Expertises

​​Bouwakoestiek

Meer over ​​Bouwakoestiek

Brandveiligheid

Meer over Brandveiligheid