Renovatie en uitbreiding CityPlaza Nieuwegein

2007-2011

Het bestaande stadscentrum CityPlaza in Nieuwegein uit de jaren '80 is compleet vernieuwd en uitgebreid. Een nieuw stadskantoor, parkeergarage, winkeluitbreiding: een uitdaging voor ons om het project brandveilig te maken.

Lees verder

Renovatie en uitbreiding CityPlaza Nieuwegein
Renovatie en uitbreiding CityPlaza Nieuwegein
Renovatie en uitbreiding CityPlaza Nieuwegein
Renovatie en uitbreiding CityPlaza Nieuwegein

Renovatie en uitbreiding

Het stadscentrum van Nieuwegein is de afgelopen jaren uitgebreid en vernieuwd. In dat kader is het bestaande winkelcentrum CityPlaza gerenoveerd. Veel van de aanpassingen zijn cosmetisch, maar vooral op de eerste verdieping is de renovatie ingrijpender. Hier is het bestaande food court vervangen door nieuwe winkels en horeca.

Brandveilig winkelen

We kregen van Corio Vastgoedontwikkeling B.V. opdracht om de brandveiligheid te bewaken tijdens de bouw en de renovatie. Allereerst hebben wij de brandveiligheid in kaart gebracht. Vervolgens hebben wij ervoor gezorgd dat de brandveiligheid met de vele aanpassingen in het winkelcentrum niet in het geding zou komen.

Afweging eisen nieuwbouw en bestaande bouw

Voor de delen die zijn aangepast hebben we geadviseerd hoe deze het beste aan de regelgeving op brandveiligheidsgebied kunnen voldoen. Hierbij hebben we een afweging gemaakt tussen de eisen voor nieuwbouw en die voor bestaande bouw. Behalve de kosten hebben daarbij ook de praktische mogelijkheden van het gebouw een rol gespeeld.

Masterplan Brandveiligheid

Ten slotte hebben we een Masterplan Brandveiligheid opgesteld. Daarin hebben we de diverse brandveiligheidsvoorzieningen van zowel het bestaande als het nieuwe deel van het winkelcentrum vastgelegd. Hiermee is ook in de toekomst duidelijk op welke wijze de brandveiligheid van het centrum is geregeld.

Opdrachtgever: Corio Vastgoedontwikkeling BV
Architect: Architect Greig & Stephenson Londen (UK)

Beeldmateriaal: Architect Greig & Stephenson Londen (UK)