Realisatie NPD-locatie in Utrecht Overvecht

2017 - 2019

In de wijk Overvecht in Utrecht wordt een nieuw gebouwencomplex gerealiseerd: de zogeheten NPD-locatie. Dit complex draagt de naam DeBuurt en bestaat uit de functies wonen, werken en recreëren en moet een boost geven aan de wijk Overvecht in Utrecht. In zowel de tenderfase als de ontwerpfase adviseerden we op het gebied van bouwfysica, brandveiligheid, geluid, bouwlawaai en duurzaamheid.

Lees verder

Realisatie NPD-locatie in Utrecht Overvecht
Realisatie NPD-locatie in Utrecht Overvecht
Realisatie NPD-locatie in Utrecht Overvecht
Realisatie NPD-locatie in Utrecht Overvecht
Realisatie NPD-locatie in Utrecht Overvecht
Realisatie NPD-locatie in Utrecht Overvecht
Realisatie NPD-locatie in Utrecht Overvecht

Bijzonderheden gebouwencomplex NPD-locatie

Duurzaamheid is een belangrijk aspect in het bouwproject DeBuurt. Hier werden vanuit de gemeentelijke visie Healthy Urban Living hoge eisen aan gesteld. Zo moet het project een energiezuinig karakter hebben.

Naast woningen komen er ook ruimtes voor ondernemen en recreëren. Deze mix van functies biedt kansen voor werkgelegenheid en talentontwikkeling in Utrecht en meer specifiek in Overvecht.

Onze rol in de tender- en ontwikkelfase

Zowel in de tender- als de ontwikkelfase hebben we samengewerkt met verschillende partijen, zoals de ontwikkelaar en architectenbureaus.

Uitwerken en realiseren zeer hoge duurzaamheidsambitie

In de tenderfase hebben wij als team een zeer hoge duurzaamheidsambitie (EPC -0,02 en GPR 8,5) gesteld. Als LBP|SIGHT zijn we bij de uitwerking nauw betrokken geweest om deze ambitie concreet uit te werken en in de praktijk te realiseren.

Brandveiligheidsconcept op basis van gelijkwaardigheid

Blok 1B vormt letterlijk het middelpunt van het project. Hierin zit de ‘Superplint’: een multifunctionele evenementenhal in het gebouw. Voor de evenementenhal hebben we een brandveiligheidsconcept bedacht op basis van gelijkwaardigheid. Hierdoor kan de hal zijn open karakter behouden. Door nauwe samenwerking en afstemming met de brandweer als bevoegd gezag is deze gelijkwaardigheid ook direct goedgekeurd bij de vergunningverlening.

Meer over de NPD-locatie

  • De woningen bestaan uit een gevarieerde mix geschikt voor studenten, starters en senioren, van huurwoningen in verschillende huurniveaus. Elk van de drie woongebouwen heeft een groene binnentuin.
  • De ‘Superplint’ in het middelste gebouw is een hoge hal voor verschillende activiteiten zoals een Overvechts ‘food festival’, basketbal of een lokale braderie. 
  • Op de begane grond van de gebouwen komt ruimte voor kleinschalige bedrijvigheid, (sport)voorzieningen en horeca.

Het team

  • Vastgoedontwikkelaar AM
  • Aannemer BAM
  • Paul de Ruiter Architects
  • NL Architects
  • Flux landscape architecture

Afbeeldingen: AM