Realisatie kleinschalige windturbines op bedrijvenpark in Arnhem

2018

Unitgroep realiseert drie duurzame bedrijfsverzamelgebouwen op het bedrijventerrein RijnPark in Arnhem. Tussen de gebouwen komen twee kleinschalige windturbines te staan. Voor de realisatie van deze windturbines verzorgden wij de ruimtelijke onderbouwing voor de aanvraag omgevingsvergunning.

Lees verder

Realisatie kleinschalige windturbines op bedrijvenpark in Arnhem
Realisatie kleinschalige windturbines op bedrijvenpark in Arnhem
Realisatie kleinschalige windturbines op bedrijvenpark in Arnhem
Realisatie kleinschalige windturbines op bedrijvenpark in Arnhem

Kleinschalige turbines voor verdere verduurzaming

De te plaatsen turbines zijn een heel ander type dan de bekende windturbines van meer dan 100 meter hoog. In dit project gaat het om windturbines met een verticale as: deze zijn speciaal ontwikkeld voor de toepassing in bebouwde omgeving. De turbines zijn van het type Ropatec T30 Pro S. Ze zijn 32 meter hoog en hebben een vermogen van 30 kW.

Ruimtelijke onderbouwing en uitgebreid onderzoek

We hebben voor de plaatsing van de windturbines de ruimtelijke onderbouwing opgesteld. Deze onderbouwing motiveert waarom de windturbines passen binnen ‘goede ruimtelijke ordening’. Hiervoor hebben we gekeken naar ruimtelijke aspecten, relevante milieuaspecten en beleid. Verder deden we uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar: externe veiligheid, geluid en flora en fauna.

Melding Activiteitenbesluit

Verder verzorgden wij voor dit project de benodigde melding Activiteitenbesluit. Deze melding bij het bevoegd gezag is een eis vanuit de milieuwetgeving.

RijnPark als vernieuwde aantrekkelijke bedrijfslocatie

De windturbines passen goed in de duurzaamheidsvisie van bedrijventerrein RijnPark. Dit bedrijvenpark wordt getransformeerd naar een aantrekkelijke bedrijfslocatie met onder meer aandacht voor groen en duurzaamheid. Daarnaast komt er een meer evenwichtige invulling van het vestigingsbeleid en komen er creatieve oplossingen voor parkeerproblematiek.

Expertises

Duurzaamheid

Meer over Duurzaamheid

Ruimtelijke ordening

Meer over Ruimtelijke ordening

Milieu

Meer over Milieu