Projectleiding bij versterken natuurgebied De Maashorst

2015 - nu

Natuurgebied De Maashorst in Noord-Brabant moet worden versterkt en toegankelijker worden gemaakt. Belangrijk onderdeel van dit project is een nieuwe centrale entree, genaamd Natuurpoort De Maashorst. In opdracht van de gemeente Landerd zijn wij verantwoordelijk voor de projectleiding.

Lees verder

Projectleiding bij versterken natuurgebied De Maashorst
Projectleiding bij versterken natuurgebied De Maashorst
Projectleiding bij versterken natuurgebied De Maashorst
Projectleiding bij versterken natuurgebied De Maashorst

De gemeenten Oss, Landerd, Bernheze en Uden hebben van de provincie Noord-Brabant subsidie gekregen om de Maashorst (3.500 hectare) te ontwikkelen tot een natuurgebied. Het moet een gebied worden dat dat kwaliteit geeft voor ruim 200.000 inwoners in de regio. 

Vernieuwende marktverkenning 

Een bijzonder deelproject is het realiseren van Natuurpoort De Maashorst, de nieuwe centrale entree. Deze ligt bij knooppunt Paalgraven, de kruising van de A50 en de A59, nabij Oss. Hier komen onder andere een klimbos en een dertig meter hoge beeldbepalende uitkijktoren. 

Ook komen binnen een afgezet begrazingsgebied grote grazers, waaronder wisenten, Europese buffels. Dit onderdeel van De Maashorst realiseren wij door het uitvoeren van een brede marktverkenning. Die marktverkenning geeft inzicht in de kansrijke toevoegingen voor de Natuurpoort en geeft de markt inzicht in de gewenste ontwikkeling. 

Een faciliterende overheid 

Vernieuwend in dit project is dat de overheid echt de rol heeft van ’de faciliterende overheid’. Met een actieve rol in de voorbereiding maakt ze het voor marktpartijen mogelijk om het project te realiseren. Dus: de overheid schept de voorwaarden, maar de markt gaat het doen. De ontwikkeling wordt gerealiseerd met geld van private partijen. 

Wij leveren de projectleider. Zijn belangrijkste taak is het coördineren van alle benodigde werkzaamheden. Onder meer rentmeesters, contractjuristen, bestekplanschrijvers, financieel deskundigen en communicatieadviseurs zijn bij het project betrokken. De projectregisseur is bij het project de spin in het web. 

Inhoudelijke invulling

Eén van onze concrete resultaten is het namens de gemeente Landerd aankopen van een transportbedrijf aan de rand van het natuurgebied. Het bedrijf is gesloopt en de grond wordt doorverkocht aan een private partij voor de realisatie van de Natuurpoort. 

Met de projectleiding zorgen wij voor de voortgang van het proces. Maar we zorgen ook voor een inhoudelijk kwalitatieve invulling van de plannen. Deze kwaliteitswensen vormen de basis voor de gesprekken met geïnteresseerde marktpartijen.

Meer over duurzame gebiedsontwikkeling

Om duurzame gebiedsontwikkeling vorm te geven hebben we tien bouwstenen ontwikkeld. Hier leest u meer over de bouwsteen biodiversiteit.