Transformatie artilleriegebouw Paardenmarkt Delft

2014-2015

Het voormalig artilleriedepot aan de Paardenmarkt in Delft kreeg een nieuwe bestemming. Het depot werd getransformeerd tot een plek waar wonen, werken en recreëren mogelijk is. We gaven bij deze transformatie integraal advies op de gebieden akoestiek, bouwfysica en brandveiligheid.

Lees verder

Transformatie artilleriegebouw Paardenmarkt Delft
Transformatie artilleriegebouw Paardenmarkt Delft
Transformatie artilleriegebouw Paardenmarkt Delft
Transformatie artilleriegebouw Paardenmarkt Delft

VERGUNNINGSAANVRAAG, DEFINITIEF ONTWERP EN BESTEKFASE

Op basis van de vergunningsaanvraagstukken voerden we een beoordeling uit van de renovatiemaatregelen. Dat deden we voor de bouwkundige brandveiligheid, de interne geluidisolatie en diverse bouwfysische aspecten. Ook beoordeelden we deze aspecten bij het definitieve ontwerp en in de bestekfase.

BEOORDELING DIVERSE ASPECTEN BOUWBESLUIT

We toetsen dus of de bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid van de getransformeerde gebouwen voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. Bij een transformatie van gebouwen geldt dat minimaal moet worden voldaan aan het ‘rechtens verkregen niveau’.

Omdat we het wenselijk vonden om bij een aantal aspecten naar een hoger niveau te streven dan wat wettelijk vereist is, hebben we dat ook aan de opdrachtgever geadviseerd. Dat was bijvoorbeeld het geval bij de brandveiligheid.

AKOESTISCHE ASPECTEN

We adviseerden over de lucht- en contactgeluidisolatie tussen en naar de verschillende ruimten. Ook adviseerden we onder andere over het installatiegeluid bij de woningen. Later deden we ook onderzoek naar de geluidemissie van het gerealiseerde restaurant.

MONUMENTAAL KARAKTER

Het monumentale karakter van de gebouwen zorgde voor de nodige uitdagingen. Niet alleen voor de brandveiligheid en de akoestiek, maar ook voor de thermische isolatie van het gebouw.

De houten dakconstructies van de gebouwen konden door andere slimme maatregelen grotendeels in zicht blijven. Ook de bestaande kozijnen zijn zoveel mogelijk behouden. Met achterzetramen zijn de gebouwen energetisch flink verbeterd. Dat geldt ook voor de gevels, vloeren en daken.

Meer over de renovatie

Het eerste gebouw van de Paardenmarkt dateert uit 1671. De Paardenmarkt bestaat uit verschillende gebouwen. Zes gebouwen zijn grootschalig gerenoveerd. In de getransformeerde gebouwen zijn meerdere nieuwe functies gecreëerd:

  • een restaurant
  • kantoorruimten en werkplekken
  • meerdere woningen
  • twee kleine stallinggarages