Overlast beperken bij vernieuwing gevel onderwijsgebouw HU Amersfoort

2016 - nu

De gevel van een onderwijsgebouw van de Hogeschool Utrecht in Amersfoort moet vervangen worden. Een mooie taak voor onze omgevingsmanagers: de overlast voor de studenten en het personeel van de hogeschool, én voor de buren, zoveel mogelijk beperken.

Lees verder

Overlast beperken bij vernieuwing gevel onderwijsgebouw HU Amersfoort
Overlast beperken bij vernieuwing gevel onderwijsgebouw HU Amersfoort
Overlast beperken bij vernieuwing gevel onderwijsgebouw HU Amersfoort
Overlast beperken bij vernieuwing gevel onderwijsgebouw HU Amersfoort
Overlast beperken bij vernieuwing gevel onderwijsgebouw HU Amersfoort
Overlast beperken bij vernieuwing gevel onderwijsgebouw HU Amersfoort
Overlast beperken bij vernieuwing gevel onderwijsgebouw HU Amersfoort

OVERLAST VOOR BUREN EN GEBRUIKERS BEPERKEN

Bij het gebouw in Amersfoort moet een groot deel van de bestaande gevel vervangen worden. Dat geldt ook voor de gehele isolatie. 

Tijdens de werkzaamheden gaan de lessen gewoon door. Essentieel is natuurlijk ook het voorkomen van overlast voor de gebruikers van het gebouw. Er worden doorlopend lessen gegeven aan studenten van het hbo en mbo. 

Rond het gebouw zijn woningen, een bioscoop, een hotel en gebouwen met andere functies. De Hogeschool Utrecht wil natuurlijk ook dat de overlast voor al deze buren bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt beperkt. Als onderdeel van het omgevingsmanagement monitoren we de geluidproductie die volgt uit de werkwijze van de aannemer. 

TAAK VAN DE OMGEVINGSMANAGER

We zijn door de Hogeschool Utrecht ingeschakeld als omgevingsmanager. De taak van de omgevingsmanager is om de relaties met alle betrokken partijen in de omgeving van het project in kaart te brengen én goed te houden. 

We voerden daarom vroegtijdig overleg met de direct betrokkenen. Dat zijn de gemeente Amersfoort, de gebruikers van het gebouw en de belangrijkste stakeholders in de directe omgeving. 

VROEGTIJDIG OVERLEG GEEFT KOSTENREDUCTIE 

Met omliggende grondeigenaren heeft de omgevingsmanager vroegtijdig een locatie voor een bouwterrein vastgelegd en andere afspraken gemaakt over de uitvoering van de werkzaamheden. Hierdoor dalen de projectrisico’s voor de aannemer; dit resulteert in een lagere aanneemsom en geeft dus een besparing voor de Hogeschool. 

BEPERKEN OVERLAST RANDVOORWAARDE 

De werkzaamheden worden uitgevoerd met een Design & Construct contract, binnen de UAV-GC. Het beperken van de overlast is als randvoorwaarde en selectiecriterium meegenomen in de marktselectie van de uitvoerende partij. Hiermee wordt geborgd dat de aannemer de overlast voor de omgeving en voor de Hogeschool zelf tot een minimum beperkt. Met deze aanpak blijft de omgeving op de hoogte. En de Hogeschool Utrecht kan de overlast bij het vernieuwen van het gebouw voor de omgeving beperken.

Meer over duurzame gebiedsontwikkeling

Om duurzame gebiedsontwikkeling vorm te geven hebben we tien bouwstenen ontwikkeld. Hier leest u meer over de bouwsteen omgevingsmanagement.