Nieuwe aanpak marktverkenning voor bedrijventerrein Reek-Zuid

2015 - nu

Een oorspronkelijk voor woon-werk kavels bestemd gebied moest worden omgevormd tot hoogwaardig terrein met bredere bestemming. Wij deden de marktverkenning op zoek naar geïnteresseerde ondernemingen. Het bestemmingsplan werd vervolgens specifiek toegespitst op de wensen en initiatieven van marktpartijen.

Lees verder

Nieuwe aanpak marktverkenning voor bedrijventerrein Reek-Zuid
Nieuwe aanpak marktverkenning voor bedrijventerrein Reek-Zuid
Nieuwe aanpak marktverkenning voor bedrijventerrein Reek-Zuid
Nieuwe aanpak marktverkenning voor bedrijventerrein Reek-Zuid

Het gaat om het terrein Reek-Zuid, een dorp vlakbij Oss in de gemeente Landerd. Vroeger stond daar een tankcleaningbedrijf, dat is weggesaneerd. De grond werd gereinigd en geschikt gemaakt voor schonere bedrijvigheid. 

Nieuw instrument – marktgericht ontwikkelen 

De gemeente Landerd zette vervolgens woon-werk kavels op het terrein te koop. Door de economische crisis was daarvoor geen belangstelling. Daarbij was de financiering voor initiatiefnemers een sterke belemmering. 

Wij zetten voor het oplossen van dit probleem een nieuw instrument in. We lieten de nauwe bestemming los en we zijn als LBP|SIGHT met de gemeente marktgericht actief. We wilden er samen achter komen waaraan wél behoefte is. 

Zoneren als sleutel 

We keken of naast woon-werk kavels ook woningbouw en (kleine) bedrijven mogelijk waren. De gemeente dacht daarbij aan generieke bedrijven, recreatieve functies, horeca, cultuur en dienstverlening. Maar ook perifere detailhandel is mogelijk: ondernemingen zoals een tuincentrum of bouwmarkt, die moeilijk in bestaande winkelgebieden passen. 

Met deze benadering is het van belang dat het gebied goed wordt ingedeeld. Zo keken we nauwkeurig naar de zonering voor geluid, milieu et cetera. De gemeente wilde in elk geval geen zwaardere bedrijvigheid of veehouderij in het gebied. 

Bedrijfsleven reageert positief 

De reacties van het bedrijfsleven op de flexibele benadering waren positief. Men waardeerde de actieve marketing en de aanpak met maatwerk. Het gebied is nu voor veel meer marktpartijen interessant dan in de oude situatie. En dat leidt daadwerkelijk tot ontwikkelingen. 

We trekken in dit project nauw samen op met diverse betrokkenen. Dat zijn de gemeente, de provincie, ondernemers en een makelaar. Samen zoeken we naar bedrijven die passen in de nieuwe aanpak van het gebied. Het gaat dan voornamelijk om lokale en regionale partijen die zijn geïnteresseerd in bedrijvigheid of woningbouw. 

Maatwerk voor marktpartijen

Volgens onze nieuwe aanpak wordt het bestemmingsplan niet al op voorhand gewijzigd. Het wordt maatwerk voor marktpartijen met een concrete ontwikkeling. Vervolgens wordt op basis daarvan het bestemmingsplan gewijzigd en aangepast. Dit was de sleutel om deze ontwikkeling weer vlot te trekken.