Nieuwbouw duurzaam gemeentehuis Midden-Delfland

2008 - 2013

Gemeente Midden-Delfland heeft met het nieuwe gemeentehuis gekozen voor een toekomstgericht duurzaamheidsniveau en past daarmee uitermate goed bij het internationale keurmerk “Cittaslow”, die op 28 juni 2008 aan de gemeente Midden-Delfland is toebedeeld. LBP|SIGHT heeft bij de realisatie van het gemeentehuis de advisering verzorgd op het gebied van bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid en duurzaamheid.

Lees verder

Nieuwbouw duurzaam gemeentehuis Midden-Delfland

DUURZAAM

Het integraal vormgeven aan de duurzaamheidopgave stond bij de ontwikkeling van het gebouw centraal. De rieten gevel c.q. dakvlakken vroegen om aandacht qua brandveiligheid. Ook is veel aandacht besteed aan het realiseren van een adequate ruimteakoestiek in de kantoortuinen. 

Vanwege de thermische activering van de vloeren konden de gangbare akoestische middelen niet worden toegepast. In nauwe samenwerking met de architect, Arnold Homan van Inbo, is een ontwerp gemaakt van ronde baffles. In combinatie hiermee is in het ontwerp een direct tegen de geactiveerde vloer aan te brengen akoestische spuitpleister opgenomen, waarvan de invloed op de thermische werking van de vloer beperkt kon worden. 

Andere duurzame maatregelen in het gebouw zijn de toepassing WKO, triple beglazing, en PV-cellen geïntegreerd in de buitenzonwering. Er zijn geen cv-ketels toegepast. Het gebouw is CO2-neutraal en beschikt over een energielabel A. 

Expertises

​​Bouwakoestiek

Meer over ​​Bouwakoestiek

Bouwfysica

Meer over Bouwfysica

Brandveiligheid

Meer over Brandveiligheid