Nieuwbouw Basisschool De Schakel Utrecht

2009-2013

Voor de nieuwbouw van basisschool De Schakel in Utrecht hebben we de mogelijke comfortrisico’s (tocht) door natuurlijke ventilatie vooraf onderzocht en inzichtelijk gemaakt. Advisering en nadere uitwerking van de natuurlijke ventilatievoorzieningen van de leslokalen behoorden ook tot ons takenpakket.

Lees verder

Nieuwbouw Basisschool De Schakel Utrecht
Nieuwbouw Basisschool De Schakel Utrecht
Nieuwbouw Basisschool De Schakel Utrecht
Nieuwbouw Basisschool De Schakel Utrecht

Natuurlijke ventilatie en mechanische afvoer

Voor de ventilatie van de leslokalen zijn wij uitgegaan van een natuurlijke ventilatie via voorzieningen in de gevel in combinatie met mechanische afvoer vanuit de leslokalen.
Samen met de installatieadviseur WTB-Buro hebben wij een ventilatieprincipe ontworpen. Daarmee kan aan deze eisen worden voldaan.

Mechanische afvoer

De capaciteit van de mechanische afvoer in het leslokaal wordt geregeld op basis van de CO2-concentratie. Deze bedraagt maximaal 930 m3/h. Dat komt overeen met een CO2-concentratie van maximaal 1.000 ppm (30 m3/h per persoon).

Suskasten tegen buitengeluid

Het Bouwbesluit 2012 vereist een geluidwering van de gevel van ten minste 20 dB. Om hieraan te voldoen zijn wij uitgegaan van suskasten in de toevoer van de ventilatielucht. 

Regelbare spoiler

Aan de binnenzijde van de gevel is een regelbare spoiler aangebracht. Deze zorgt ervoor dat de toegevoerde lucht over de gehele breedte van het leslokaal door een dunne spleet direct langs het plafond geleidt. Hierdoor wordt de luchtstroom door het zogenaamde coanda-effect (kleefeffect) verder de ruimte ingevoerd. Daardoor wordt de lucht opgewarmd voordat die in de leefzone terecht komt.

In de spoiler is een convectorbuis opgenomen. Deze verwarmt gedurende het stookseizoen de toegevoerde lucht voor. De toevoeging van antivries (glycol) voorkomt de kans op bevriezing.

Praktijkmetingen

Na oplevering van de school hebben wij de comfortrisico’s door middel van praktijkmetingen gecontroleerd. De resultaten van de metingen bleken goed overeen te komen met het vooraf voorspelde luchtstromingspatroon. Het project is met succes afgerond en daarmee een bruikbaar voorbeeld voor natuurlijke ventilatie van toekomstige scholen.

Opdrachtgevers: Bureau Christelijk Onderwijs Utrecht | WTB-Buro Amersfoort | Installatiebedrijf Andriessen
Architect: Meerder Architectenbureau