Nhow-hotel Amsterdam RAI: BREEAM-certificaat Excellent

2016-2020

Nhow-hotel Amsterdam RAI is een bijzonder project in meerdere opzichten. Het is het grootste nieuwbouwhotel van de Benelux en het heeft het BREEAM-certificaat Excellent behaald. Voor dit project zijn we vanaf de start van de bouw betrokken door de aannemer te ondersteunen in het te behalen BREEAM-certificaat.

Lees verder

Nhow-hotel Amsterdam RAI: BREEAM-certificaat Excellent
Nhow-hotel Amsterdam RAI: BREEAM-certificaat Excellent
Nhow-hotel Amsterdam RAI: BREEAM-certificaat Excellent
Nhow-hotel Amsterdam RAI: BREEAM-certificaat Excellent

Een multiculturele ontmoetingsplek in een eclectisch jasje

Nhow-hotel Amsterdam Rai is een nieuwe sociale en multiculturele ontmoetingsplek voor reizigers, zakenreizigers én inwoners van de stad. Binnen het gebouw is voldoende ruimte ingericht voor evenementen, ontspanning en kunst. 

Het ontwerp van architect Rem Koolhaas, geïnspireerd op de prominente reclamezuil ‘het Signaal’ van RAI Amsterdam, sluit naadloos aan op het huidige RAI-complex. Ook biedt het een nieuwe, moderne uitstraling en trekt, zoals de architect zelf zegt, de Rai de 21e eeuw in.

Onze betrokkenheid bij het behalen van het BREEAM-certificaat

We zijn tot en met de aanvraag en beoordeling van het BREEAM-certificaat betrokken geweest bij dit project.

Bewijslasten verzamelen

Voor het nieuwe hotel is zowel het BREEAM-ontwerp- als het BREEAM-oplevercertificaat behaald. Hiervoor hebben we aannemer Pleijsier Bouw ondersteund bij het verzamelen en bundelen van de gevraagde ontwerp- en opleveringsbewijslast. Dit heeft betrekking op zaken als:

 • een vertrouwde herkomst en duurzame productie van materialen
 • het juist en tijdig betrekken van de buurt
 • een verantwoorde aanvoer van materialen
 • een energiezuinige manier van werken op de bouwplaats

Kwaliteit van de binnenlucht

Ook een gezonde en goede kwaliteit van de binnenlucht is een criterium van BREEAM. De aannemer moet bijvoorbeeld kunnen aantonen dat de gebruikte bouw- en afwerkingsmaterialen slechts een lage emissie van schadelijke stoffen veroorzaken. We hebben daarom van alle relevante materialen de duurzaamheidslabels verzameld en beoordeeld. Zo hebben we vooraf al kunnen vaststellen dat de binnenluchtkwaliteit voldoet aan de BREEAM-eisen. Achteraf meten is uiteraard ook mogelijk. Alleen dan is niet bekend welk materiaal de eventuele te hoge uitstoot veroorzaakt.

Een juist afvalbeleid

Verder is het belangrijk hoe in het bouwproces met het afval is omgesprongen. Om te voldoen aan de gestelde doelstelling vanuit BREEAM moeten er minimaal zes afvalstromen zijn. Aanvullend hierop moet worden aangetoond dat 80% van het recyclebare bouwmateriaal wordt hergebruikt of gerecycled.

Korte lijnen tijdens het proces

We hebben een aantal weken, op een vaste dag in de week, bij opdrachtgever Pleijsier Bouw op kantoor gewerkt om alle bewijslast te verzamelen en uit te werken. Zo zijn de lijnen kort en is overleg snel mogelijk. En het resultaat mag er zijn: het certificaat voor BREEAM Excellent.

De inzet van onze bouwfysische expertise

Ook vanuit onze bouwfysische expertise hebben we een bijdrage geleverd aan de benodigde bewijslast: met een thermografisch onderzoek hebben we aangetoond dat de thermische schil goed is uitgevoerd.

Daarnaast hebben we met een kritisch oog de gebruikershandleidingen voor de installaties en voor het onderhoud gelezen. Deze handleidingen moeten zo helder zijn dat de gebruikers van het gebouw er mee uit de voeten kunnen - iets wat prima gelukt is.

Nhow-hotel Amsterdam RAI: enkele feiten

 • Oppervlakte: 37.000 vierkante meter (exclusief parkeergarage)
 • Hoogte: 91 meter
 • Kamers: 650 kamers
 • Verdiepingen: 25
 • Aantal sterren: ****


 • Opdrachtgever: Pleijsier Bouw
 • Ontwerp: OMA
 • Ontwikkelaar: Cradle of Development (COD) Being Development
 • Expert coördinator: Remko van Gijzen (Techniplan)
 • Assessor: Sannie Verweij (Sannie Verweij Advies)

Meer over duurzame gebiedsontwikkeling

Om duurzame gebiedsontwikkeling vorm te geven hebben we tien bouwstenen ontwikkeld. Hier leest u meer over de bouwsteen gebouw.