Nautique Living Amsterdam

2015 - 2018

Onder de naam Nautique Living wordt op de NDSM-werf in Amsterdam Noord een grootstedelijk complex ontwikkeld met vrije sector-appartementen, starters- en studentenwoningen, een hotel en een parkeergarage met daarop een gezamenlijke binnentuin. We zijn vanaf de start van het project in 2015 betrokken bij Nautique Living. 

Lees verder

Nautique Living Amsterdam
Nautique Living Amsterdam
Nautique Living Amsterdam
Nautique Living Amsterdam

Het NDSM-terrein kenmerkt zich door een industriële uitstraling met diverse functies. Het gebied transformeert naar een plek om te wonen, werken, recreëren en genieten.

Voorbereiding

We stelden een ruimtelijke onderbouwing op voor de aanvraag omgevingsvergunning voor twee woongebouwen. Daarin worden woon-werk lofts en huurwoningen gerealiseerd. Om te toetsen aan de bestemmingsplanvereisten berekenden we onder meer de geluidbelasting als gevolg van de industriegebieden en wegen in de omgeving op de gevels van het plan.  

Brandveiligheid

We toetsten de ontwerpen van de verschillende bouwblokken aan de brandveiligheidseisen van het Bouwbesluit. Dat deden we voor de appartementen, garages en bijeenkomstruimtes

Geluidwering

De studentenwoningen worden geluidbelast door geluid afkomstig van een aantal industrieterreinen en het wegverkeer van de omliggende wegen. Op basis van de al berekende geluidbelasting beoordeelden we de geluidwerende voorzieningen (balkonschermen) aan de gevels van de bouwblokken. 

Ook beoordeelden we de geluidwering van de gevels van alle appartementen, starterswoningen- en studentenwoningen. Daarnaast adviseerden we over de interne geluidisolatie, zowel over de lucht- als contactgeluidisolatie.

Beeldmateriaal: OeverZaaijer Architectuur en Stedebouw