Monumentale Aula begraafplaats De Nieuwe Ooster

2010 - 2012

We kregen opdracht om de monumentale aula van begraafplaats De Nieuwe Ooster te beschermen tegen schadelijke trillingen van bouwwerkzaamheden. De historische wandschildering van Albert Muis uit 1952 is uiterst kwetsbaar en er was een groot risico op trillingschade. 

Lees verder

Monumentale Aula begraafplaats De Nieuwe Ooster
Monumentale Aula begraafplaats De Nieuwe Ooster
Monumentale Aula begraafplaats De Nieuwe Ooster

Trillinggrens

Om de werkzaamheden veilig te laten verlopen is in het voortraject uitgebreid onderzoek gedaan om een veilige trillinggrens te bepalen. Dit vooronderzoek kon plaatsvinden, omdat er veel ervaring was opgedaan in andere min of meer vergelijkbare situaties in een aantal Musea in Nederland en België. 

Aan de achterzijde van de muurschilderingen is een matrix van trillingopnemers geplaatst die in verbinding staan met de monitoringapparatuur. Zo werd het trillingniveau, tijdens de verbouwing, nauwlettend in de gaten gehouden. Bij het bereiken van de interventiewaarde werd er direct actie genomen naar de bouw toe en werd de werkwijze aangepast.

Akoestiek ontvangstruimte

Daarnaast kregen we ook de opdracht om adviezen te geven om de akoestiek in de ontvangstruimten te verbeteren.

Muurschilderingen

Het oude crematorium, dat aan de achterzijde van het bestaande monumentale pand ligt, moest vanwege technische en esthetische redenen worden vervangen. De bestaande kleine aula en het oude crematorium werden daarom gesloopt. Er werd een nieuw crematorium met ondersteunende functies aan het bestaande gebouw toegevoegd die aansluit op de milieu-eisen van deze tijd.

In de historische aula, die onder de categorie hoogwaardige monumenten valt, bevinden zich ook muurschilderingen van Albert Muis uit 1952, deze muurschilderingen zijn uiterst kwetsbaar en kunnen bij te hoge trillingsterkte beschadigen. 

Voor de realisatie van de bouwwerkzaamheden moeten er trillingproducerende werkzaamheden worden verricht. Door deze werkzaamheden zal er naar verwachting hinder ontstaan en kan er zelfs mogelijkerwijs schade ontstaan aan het schilderwerk of aan de elementen van de aula. Dit moesten we zien te voorkomen.

Het resultaat

Het monumentale pand en de wandschildering hebben geen schade opgelopen tijdens de bouwwerkzaamheden. De akoestiek in de ontvangstruimte en de aula is aanzienlijk verbeterd.