Meerdere disciplines ingezet bij realiseren transformatieproject Maanplein

2016 - nu

Een grootschalig kantorencomplex in Den Haag wordt de komende jaren getransformeerd. Het wordt een dynamisch gebied met een mix van wonen en werken. Onze adviseurs konden in dat project veel van de disciplines van LBP|SIGHT inzetten.

Lees verder

Meerdere disciplines ingezet bij realiseren transformatieproject Maanplein
Meerdere disciplines ingezet bij realiseren transformatieproject Maanplein
Meerdere disciplines ingezet bij realiseren transformatieproject Maanplein
Meerdere disciplines ingezet bij realiseren transformatieproject Maanplein

IN KORTE TIJD AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING GEREED 

Het kantorencomplex ‘The Green Campus’ aan het Maanplein werd van 1999 tot 2001 voor KPN ontwikkeld. De twaalf gebouwen (80.000 m2) kwamen grotendeels leeg te staan, doordat KPN het complex verliet. BRECOD (ontwikkelcombinatie van Borghese Real Estate en COD) kocht het complex vervolgens. Dat was in september 2016. Binnen vier maanden daarna moest de Omgevingsvergunning worden aangevraagd voor de transformatie van de eerste zes gebouwen. Wij werden ingeschakeld om die uitdaging in die korte tijd aan te gaan. Het lukte onze adviseurs om de vergunningaanvraag in januari 2017 gereed te hebben. Daardoor kan de verbouw van het complex in mei 2017 beginnen. 

VEEL BELANGEN

Naast de tijdsdruk en de grootschaligheid was ook de breedte van de opdracht interessant voor ons. We adviseerde onder meer in ruimtelijke ordening, toetsing van het bouwbesluit en op diverse milieuaspecten. Omdat wonen en bedrijvigheid in het gebied moeten worden gecombineerd, speelden veel belangen een rol. 

GEUROVERLAST IN KAART

Zo kwamen bij de advisering industriegeluid en verkeerslawaai aan de orde. Geluidhinder door de bedrijven en nabij gelegen wegen moest voor de woningen worden beperkt. Bijzondere aandacht vroeg de geuroverlast van een Asfaltcentrale in de directe omgeving. Onze adviseurs brachten die mogelijke overlast in kaart. Dat deden ze aan de hand van de omgevingsvergunning. Daarbij is uitgegaan van de maximaal vergunde productiecapaciteit. De geurblootstelling op de nieuwe woningen bleek acceptabel te zijn. De transformatie van ‘The Green Campus’ past in de plannen van de gemeente Den Haag. Die wil het hele gebied ‘De Binckhorst’ veranderen in een gemengd woon- werkgebied. In een latere fase worden er nog meer woningen gerealiseerd. Mogelijk komen er ook een hotel, kleinschalige detailhandel, creatieve bedrijvigheid en horeca.

Meer over duurzame gebiedsontwikkeling

Om duurzame gebiedsontwikkeling vorm te geven hebben we tien bouwstenen ontwikkeld. Hier leest u meer over de bouwsteen omgevingskwaliteit.