Multifunctionele locaties onderweg - Loungen aan de snelweg

2016 - nu

Wij adviseren Shell Benelux in hun samenwerking met Starbucks bij het project Loungen aan de snelweg. Voor de ondersteuning in dit ruimtelijke proces heeft Shell Benelux ons benaderd om het bedrijf bij de ontwikkeling en implementatie van dit concept te ondersteunen.

Loungen aan de snelweg

Shell Benelux en Starbucks werken samen om koploper te worden in een al langer lopende ontwikkeling bij benzinestations in Nederland; ‘loungen aan de snelweg’. Benzinestations worden van enkelvoudige verkooppunten voor motorbrandstoffen getransformeerd naar multifunctionele locaties

De verkoop van voedingswaren is pas een eerste stap. De digitalisering van de maatschappij maakt dat ook over andere ontwikkelingen wordt nagedacht, zoals vergaderfaciliteiten of een ophaalpunt voor pakketjes. 

Iedere locatie een uniek project 

In het krappe Nederland met zijn regels en voorschriften ontstaat dan snel de vraag of dat allemaal zomaar kan. Soms spelen concurrentieoverwegingen daarbij een rol, want winkeliers in binnensteden zien dit als ongewenste concurrentie. 

Ook ruimtelijke beperkingen, zoals de mate waarin dit verkeer aantrekt en wat dat betekent voor de beschikbare parkeerplaatsen, komen hierbij om de hoek kijken. 

De complexiteit wordt nog vergroot door het feit, dat iedere gemeente de ruimte heeft om de ter zake geldende regelgeving naar eigen inzicht in te vullen. Dat betekent dat wat de ene gemeente zonder meer toelaatbaar acht in de volgende gemeente op grote bezwaren stuit en in die gemeente wordt de gevraagde vergunning dan ook zonder meer geweigerd. Tussen deze twee uitersten komen allerhande varianten voor wat tot gevolg heeft dat iedere vestiging van een Starbucks bij een tankstation feitelijk een uniek project wordt. 

Harmonieus proces 

Naast de deskundigheid, snelheid en flexibiliteit van LBP|SIGHT was het voor Shell vooral belangrijk om een partij te vinden, die in staat was om de steeds wisselende voorwaarden vanuit verschillende gemeenten voor Shell te incorporeren in het ontwikkelde Starbucks-concept. Belangrijke randvoorwaarde voor Shell was en is daarbij steeds dat er een harmonieus proces met de betreffende gemeente ontstaat. 

Primeur

De primeur voor ’loungen aan de snelweg’ is voor het Shell-station Haarrijn aan de A2. Dit station is inmiddels gevolgd door verschillende andere vestigingen onder meer in de gemeenten Den Haag, Rotterdam en Rijswijk. Dat laatste station is het eerste waarbij de gedachte van het multifunctionele verkooppunt voor motorbrandstoffen vanaf de tekentafel is uitgewerkt en waarbij ook in het voor de locatie op te stellen bestemmingsplan dit in de regelgeving is uitgewerkt. In totaal komen enkele tientallen Shell-verkooppunten voor deze ontwikkeling in aanmerking. 

Onze werkzaamheden richten zich primair op het stroomlijnen van de diverse vergunningprocessen en het overleggen over de uitvoering daarvan met de verschillende gemeenten waar de locaties in gelegen zijn. Op die manier wordt een goed georganiseerd proces geschapen, zodat de realisatie van een Shell-Starbucks binnen alle randvoorwaarden op tijd kan worden afgerond.

Meer over duurzame gebiedsontwikkeling

Om duurzame gebiedsontwikkeling vorm te geven hebben we tien bouwstenen ontwikkeld. Hier leest u meer over de bouwsteen mobiliteit.

Expertises

Projectregie

Meer over Projectregie

Ruimtelijke ordening

Meer over Ruimtelijke ordening