Inrichtingsplan zandwinplas CombiDooze

Wij adviseerden CombiDooze bij de uitbreiding van hun zandwinning.

Lees verder

Inrichtingsplan zandwinplas CombiDooze
Inrichtingsplan zandwinplas CombiDooze

CombiDooze

CombiDooze is een samenwerkingsverband tussen van Anker Kalkzandsteenfabriek en Gideno. CombiDooze wilde haar bestaande zandwinning aan de rand van de Engbertsdijksvenen – een Natura 2000-gebied – in Kloosterhaar uitbreiden. Op de locatie komen diverse beschermde diersoorten voor. 


Advies uitbreiding zandwinning

We adviseerden hoe de uitbreiding zó kon dat het paste binnen het regime van de Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet, brachten we het overleg tot stand tussen CombiDooze, de provincie Overijssel en de gemeente Hardenberg en stelden we de onderbouwing op van de aanvraag voor de ontgrondingsvergunning met de daarbij behorende onderzoeken. Ook stelden we een inrichtingsplan op. Een deel van de inrichting en de benodigde natuurcompensatie is onder directievoering van ons inmiddels gerealiseerd.