Innovatieve varkensstal: het familievarken

Kunnen we varkens een prettiger leven bieden in de varkensstal? Deze vraag is de aanleiding voor een niet-alledaagse klus waaraan wij mochten bijdragen. Het gaat om een innovatieve varkensstal waar varkens zonder stress, en dus gelukkiger, kunnen leven. We hebben bij dit project geadviseerd op het gebied van bouwfysica en energie.

Lees verder

Innovatieve varkensstal: het familievarken
Innovatieve varkensstal: het familievarken
Innovatieve varkensstal: het familievarken
Innovatieve varkensstal: het familievarken

Meewerken aan een innovatief concept

De innovatieve varkensstal draait om gescheiden leefruimtes. Er zijn gebieden waar varkens kunnen leven en spelen. En er is een andere, goed geventileerde plek waar ze hun behoefte kunnen doen. Dit concept past bij hoe varkens van nature leven.

Met minimale energie een aangenaam klimaat bereiken

De varkensstal bestaat uit een stervormige constructie met in de kern het toiletgebied en eromheen leefhoeken. Onze adviezen waren erop gericht om te komen tot een bouwfysisch goede constructie waarmee we een zo aangenaam mogelijk binnenklimaat kunnen realiseren met een minimaal energiegebruik. De uiteindelijke varkensstal is uitgevoerd met geïsoleerde gevel- en dakpanelen waarop zonnepanelen zijn aangebracht.

Wat maakt een varkensstal bijzonder voor ons?

Meestal zorgen we voor een goed klimaat voor mensen. Het realiseren van comfortcondities voor varkens was weer eens wat anders. Dat betekent dat we moesten weten wat varkens willen. Gelukkig was er deskundigheid aan tafel die daar meer kennis van had. En zelfs zodanig dat we het klimaatsysteem hebben kunnen inrichten op het bevorderen van de toiletgang en het verblijven in de andere gebieden door de varkens.

Om zo min mogelijk energie te gebruiken, was het streven om de varkens zelf te gebruiken om de ruimte warm te houden. Dit vereiste inzicht in de warmteproducties van varkens. Die is toch anders dan die van mensen.

Het was boeiend om met mensen te werken uit een sector die we normaliter niet snel tegen komen. Maar ook om te zien dat er in de wereld van de dieren soortgelijke vraagstukken leven als in de wereld van de mensen, maar dat ze soms net anders worden aangevlogen. Verder is het ook bij stallen een uitdaging om het concept binnen het budget realiseerbaar te maken.

De eerste ervaringen met de varkensstal

De initiatiefnemer heeft aangegeven dat de stal in de eerste zomer goed heeft gefunctioneerd. Terwijl het buiten 40 graden was, werd het binnen niet meer dan 24 graden. Binnenkort weten we ook hoe het de varkens in de winter is vergaan.