Het Nova College, een multifunctioneel onderwijsgebouw

2019-2020

Het Nova College Haarlem heeft op haar eigen terrein een nieuw energieneutraal onderwijsgebouw en een paviljoen gebouwd. Verschillende ambities komen in de nu opgeleverde nieuwbouw samen; uiteindelijk moet er zogeheten Learning Community ontstaan.

Van begin tot eind zijn we betrokken geweest bij dit project. We hebben het ontwerpteam en de aannemer geadviseerd op het gebied van bouwakoestiek, bouwfysica, brandveiligheid en duurzaamheid.

Lees verder

Het Nova College, een multifunctioneel onderwijsgebouw
Het Nova College, een multifunctioneel onderwijsgebouw
Het Nova College, een multifunctioneel onderwijsgebouw
Het Nova College, een multifunctioneel onderwijsgebouw

Een campus waar studeren, werken en ontspannen samenkomt

Voor de vestiging Nova College Haarlem ontwierp Paul de Ruiter Architects een aantrekkelijke groene campus met een duurzaam en energieneutraal onderwijsgebouw (Care) en een paviljoen (De Mug). De Mug is centraal gelegen op het campusterrein en vormt het hart van de nieuwe campus. Het is een plek waar gestudeerd en gewerkt kan worden. Daarnaast functioneert het ook als ontmoetingsplek voor ontspanning.

Het bestaande gebouw van het Nova college in Haarlem heeft een meer gesloten karakter. De nieuwbouw straalt juist het tegenovergestelde uit. Hier moet een Learning Community tot stand komen die bijdraagt aan:

 • een gevoel van trots onder de studenten;
 • een hoge mate van duurzaamheid en well being;
 • ruimte voor innovatie - smart campus;
 • een uitnodigend karakter.

Onze betrokkenheid bij Nova College Haarlem

We zijn van A tot Z betrokken geweest bij het project vanuit verschillende expertises. Vanuit bouwfysica hebben we luchtdichtheidsmetingen uitgevoerd en de thermografie in beeld gebracht.

Akoestiek van het onderwijsgebouw

Speciale aandacht is uitgegaan naar het sport- en spellokaal en het drama-muzieklokaal. Voor deze ruimten zijn zware eisen gesteld aan de interne geluidisolatie. We hebben adviezen gegeven om hieraan te kunnen voldoen. Denk aan:

 • de plaatsing van de ruimten in het ontwerp;
 • aandacht voor flankering via gevels;
 • type binnenwanden;
 • verend opgelegde dekvloeren.

Daarnaast is de hoge geluidbelasting vanwege de Westelijke Randweg een aandachtspunt geweest. Verder hebben we een CATT Acoustic simulatiemodel opgesteld, om goed inzicht te krijgen in de ruimteakoestiek van het atrium. Hiermee hebben we de hoeveelheid en de plaats van de geluidabsorberende voorzieningen bepaald. 

Brandwerendheid als extra actueel thema

Een extra bijzonder project was de brandwerendheid van de gevel. De gevel was al klaar om gemonteerd te worden, toen nieuwe inzichten naar buiten kwamen na de gevelbrand van de Grenfell-toren in Londen. We hebben met het team besloten om deze inzichten alsnog mee te nemen in het plan. Zo beoordeelden we verschillende alternatieve mogelijkheden. Een project dat uiteraard gevoelig lag en wat we juist daarom zeer serieus hebben opgepakt. Iets waar we trots op zijn.

Ondersteuning in de uitvoeringsfase

De samenwerking met zowel de opdrachtgever, de aannemer en de architect verliep heel goed. Uiteindelijk heeft de aannemer ons ook opdracht gegeven voor ondersteuning in de uitvoeringsfase. Zo hebben we vragen beantwoord, alternatieven beoordeeld en controlemetingen uitgevoerd. De vastlegging in het gebouwdossier hebben we samen met de aannemer opgepakt.

Meer over dit project

 • Functie: onderwijsgebouw
 • Oplevering: 2020
 • Opdrachtgever: Nova College Haarlem
 • Aannemer: HBB Groep
 • Architect: Paul de Ruiter Architects
 • Constructeur: Van Rossum
 • Ontwikkelaar: Res & Smit