Nieuwbouw multifunctioneel complex Het Gebouw in Leiden

2007-2014

Het multifunctionele complex van Het Gebouw in Leiden bevat scholen, een bibliotheek, luxe appartementen, zorgwoningen, een restaurant, een wijk- en gezondheidscentrum. Door de mix van vele functies in het complex zijn bijzondere oplossingen noodzakelijk op het gebied van bouwfysica, bouwakoestiek en brandveiligheid. 

Lees verder

Nieuwbouw multifunctioneel complex Het Gebouw in Leiden
Nieuwbouw multifunctioneel complex Het Gebouw in Leiden
Nieuwbouw multifunctioneel complex Het Gebouw in Leiden
Nieuwbouw multifunctioneel complex Het Gebouw in Leiden

Sinds 2007 zijn wij als adviseur bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid betrokken bij het ontwerp en de realisatie van Het Gebouw in Leiden. Scholen, een bibliotheek, luxe appartementen, zorgwoningen, een restaurant en een wijk- en gezondheidscentrum samen in een gebouw. 

Zware akoestische voorzieningen en brandveiligheid

De locatie van de gymzaal van de school boven de bibliotheek leidde tot zware akoestische voorzieningen. Extra aandacht vergde de brandveiligheid voor zowel de bewoners van de zorgwoningen als de leerkrachten en kinderen van de scholen.

Temperatuur achter glasplaten

Voor de gevel waren er zorgen over de temperatuur achter de glasplaten. Een model van de gevelopbouw hebben we op het dak van LBP|SIGHT uitgebreid getest. 

Bouwtijd

  • De bouw is in december 2010 gestart. 
  • Het Gebouw is in januari 2013 opgeleverd.

Opdrachtgever: Gemeente Leiden
Architect: Venhoeven CS

Beeldmateriaal: Venhoeven CS

Expertises

​​Bouwakoestiek

Meer over ​​Bouwakoestiek

Brandveiligheid

Meer over Brandveiligheid