Herontwikkeling voormalig Knorr-terrein Loosdrecht

2016

Tot 2008 was de Knorr-fabriek gevestigd in Loosdrecht. Dit terrein is herontwikkeld tot een hoogwaardig woonpark met 54 nieuwe huurappartementen en 41 nieuwe grondgebonden koopwoningen. Wij hebben de projectontwikkelaar geadviseerd op de gebieden bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid.

Lees verder

Herontwikkeling voormalig Knorr-terrein Loosdrecht

Ons aandeel

In opdracht van ReShape Properties hebben we onderzoeken gedaan en advies uitgebracht op de gebieden bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid. Daarnaast hebben we een akoestisch onderzoek uitgevoerd en op basis daarvan de geluidafschermende maatregelen bepaald. Daardoor kon aan de eisen van het gemeentelijk geluidbeleid worden voldaan.

Wij hebben geadviseerd van de voorlopig ontwerpfase tot en met de aanvraag van de omgevingsvergunning. De advieswerkzaamheden hebben we in 2016 uitgevoerd. Door onze integrale aanpak van de verschillende aspecten in de ontwerpfase konden optimale ontwerpkeuzes gemaakt worden.