Herontwikkeling Prinsengrachtziekenhuis

2014 - nu

Voor de verbouw/herontwikkeling van het Prinsengrachtziekenhuis hebben we een ruimtelijke onderbouwing opgesteld en hebben we de aspecten brandveiligheid, bouwfysica en bouwakoestiek getoetst aan het Bouwbesluit

Lees verder

Herontwikkeling Prinsengrachtziekenhuis
Herontwikkeling Prinsengrachtziekenhuis

Verbouw 

Het cultuurhistorisch waardevolle voormalige Prinsengrachtziekenhuis in Amsterdam wordt verbouwd. De - hoofdzakelijk - interne verbouwing biedt onder andere een betere indeling voor de aanwezige kantoren. Ook worden de kantoorruimtes in een deel van de bebouwing omgezet naar woningen. Daarbij blijft het kenmerkende gevelbeeld behouden. 

Nieuwbouw

Aan de Kerkstraatzijde van de ontwikkeling komt nieuwe bebouwing met een aantal woningen. Met deze plannen wordt de gevelwand aan de Kerkstraat als het ware vervolmaakt. Tot slot, wordt er een parkeerkelder mogelijk gemaakt voor de bewoners van deze bouwdelen en voor de gebruikers van de kantoren. 

Ruimtelijke onderbouwing

We hebben in opdracht van COD de ruimtelijke onderbouwing voor de omgevingsvergunningaanvraag ‘handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening’ opgesteld. Hiervoor hebben we ook de aspecten brandveiligheid, bouwfysica en bouwakoestiek getoetst aan het Bouwbesluit. Hierdoor kon ook de omgevingsvergunning voor het bouwen worden aangevraagd. Dankzij het snel en effectief doorlopen van het traject zijn de omgevingsvergunningaanvragen voor de verschillende bouwdelen spoedig ingediend. Inmiddels is de omgevingsvergunning verleend en is de bouw in 2016 gestart.  

Expertises

Ruimtelijke ordening

Meer over Ruimtelijke ordening

Brandveiligheid

Meer over Brandveiligheid

Bouwfysica

Meer over Bouwfysica