Herontwikkeling Centrumplan Schaijk

2014 - nu

In het centrum van Schaijk wordt een nieuw dorpshart gerealiseerd. Een complex proces met het bundelen van winkels in combinatie met de realisatie van nieuwe woningen. Het project wordt gerealiseerd op basis van onze kennis over projectregie, contractmanagement en geluidonderzoeken. 

Lees verder

Herontwikkeling Centrumplan Schaijk
Herontwikkeling Centrumplan Schaijk
Herontwikkeling Centrumplan Schaijk
Herontwikkeling Centrumplan Schaijk

Levensvatbaar dorpshart 

De winkels in Schaijk liggen langs de oorspronkelijke lintstructuur. Er is geen duidelijk centrum en een toenemende leegstand. Met dit centrumplan verplaatst een aantal winkels naar het dorpshart, zodat een levensvatbare dorpskern ontstaat. Verschillende grondeigenaren ontwikkelen de gebouwen; de gemeente realiseert de nieuwe openbare ruimte. 

Rol van de projectregisseur

Namens de gemeente doen we het projectmanagement van het gehele project, vanaf de haalbaarheidsfase tot en met de realisatie. De werkzaamheden omvatten het omgevingsmanagement, onderhandelingen met ontwikkelaars, verwervingen, de rapportages aan en overleggen met college en raad, het aansturen van het ontwerpproces, de ruimtelijke procedures en de financiële verantwoording. 

Inhoudelijke werkzaamheden

Ook hebben we met een aantal geluidonderzoeken onderbouwd dat het project niet te veel overlast geeft voor omwonenden. Er zijn onder andere onderzoeken uitgevoerd naar verkeerslawaai, laad- en losruimtes van supermarkten, winkelwagens en de installaties van de gebouwen. Waar nodig hebben we maatregelen uitgewerkt zodat het geluid binnen acceptabele grenzen blijft. 

Omgevingsmanagement binnen dorpskern essentieel 

Het realiseren van een centrumplan heeft grote impact op een dorp. De meeste inwoners zijn verheugd dat er een dorpshart tot stand komt. Andere inwoners zijn bang voor overlast of (parkeer)drukte. Daarom is consequente communicatie naar de inwoners en omwonenden essentieel. 

Er is onder andere gewerkt met een klankbordgroep, een projectwebsite, informatiebijeenkomsten, persberichten, facebook en twitter. Dat geeft duidelijkheid over de plannen en resulteert in breed draagvlak

Voorbeeldproject voor dorpskernen 

Veel dorpen en steden kennen een toenemende leegstand van winkels en andere panden. Door de resterende winkels in een centrum bij elkaar te brengen, blijft een kern aantrekkelijk en naar de toekomst levensvatbaar. Zulke processen zijn buitengewoon complex, maar Centrumplan Schaijk toont aan dit wel mogelijk is! 

Centrumplan Schaijk in cijfers:

 • circa 8 winkels bijeen in een nieuw dorpshart 
 • projectoppervlakte circa 3 hectare
 • realisatie in 3 afzonderlijke gebouwen
 • inclusief 2 full service supermarkten 
 • 51 appartementen in meerdere bouwblokken 
 • circa 100 extra parkeerplekken 
 • ontwikkelaars: MRE Real Estate en Van der Heijden 
 • stedenbouwkundig ontwerp: LOS Stad Om Land 
 • ontwerptekeningen: Vocus
 • ontwerp openbare ruimte: Advin
 • projectregie: Dick Boeve

Meer informatie?

http://centrumplanschaijk.nl/

Expertises

Gebiedsontwikkeling

Meer over Gebiedsontwikkeling

Projectregie

Meer over Projectregie

Geluid en trillingen

Meer over Geluid en trillingen