Herbestemming hoeve Parkzicht op Landgoed Linschoten

Het Landgoed Linschoten (circa 500 hectare) ligt in de provincie Utrecht en is eigendom van Stichting Landgoed Linschoten. De hoeve Parkzicht, gebouwd in 1877, ligt in de historische kern van dit landgoed en is als rijksmonument zeer beeldbepalend. Deze monumentale boerderij ligt op minder dan 500 meter van het dorp Linschoten en dicht bij de plaatsen Woerden, Montfoort en Oudewater. Het dagelijks beheer van het landgoed wordt verzorgd door LBP|SIGHT. 

Lees verder

Herbestemming hoeve Parkzicht op Landgoed Linschoten

Van agrarisch naar wonen

De eigenlijke hoeve is tot 2018 in gebruik geweest. Na het beëindigen van het agrarische bedrijf is hoeve Parkzicht leeg komen te staan en zijn de omliggende gronden die bij de hoeve hebben gehoord naar een andere hoevepachter van het landgoed gegaan. De agrarische bedrijfsgebouwen van deze hoeve hebben daarmee hun functie verloren. Om deze hoeve weer een nieuwe functie te kunnen geven, is een bestemmingswijziging nodig: van de huidige agrarische bestemming naar de bestemming ‘wonen’.

Bijzonder monument

Het is vrij bijzonder om een monumentale hoeve, die ook nog onderdeel is van een historisch landgoed, te herbestemmen. Omdat het een historisch landgoed betreft vereist dit een zorgvuldige aanpak, zowel richting de gemeente Montfoort als naar het stichtingsbestuur van Landgoed Linschoten.

Beheer door LBP|SIGHT

Het dagelijks beheer van het landgoed wordt door ons verzorgd. De herbestemming is een onderdeel van het beheer en houdt concreet in:

  • het realiseren van de functiewijziging van agrarisch naar wonen, door middel van het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor de hoeve. Hiermee wordt de woonfunctie planologisch vastgelegd;
  • het vinden van de juiste erfpachter voor de hoeve, die past binnen de historische identiteit van het landgoed;
  • met de betreffende kandidaat erfpachter over de erfpachtvoorwaarden overeenstemming zien te bereiken.

De herbestemming is begin 2019 gestart en zal naar verwachting een jaar in beslag nemen: van het indienen van het principeverzoek en het herbestemmen naar woonfunctie tot het vinden en begeleiden van een nieuwe erfpachter. Landgoed Linschoten zal met de nieuwe invulling van deze hoeve een monumentale boerderij behouden en daarmee de unieke landschappelijke waarde van het landgoed. Daarnaast zal ook het gebruik van de omliggende gronden, nu nog in pacht uitgegeven, in 2020 worden omgezet in erfpacht.