Herbestemming hoeve Parkzicht op Landgoed Linschoten

In provincie Utrecht ligt Landgoed Linschoten: een landgoed van zo'n 500 hectare en in eigendom van Stichting Landgoed Linschoten. Een zeer beeldbepalend element in dit landgoed is het rijksmonument Hoeve Parkzicht. Deze monumentale boerderij uit 1877 ligt op minder dan 500 meter van het dorp Linschoten en dicht bij de plaatsen Woerden, Montfoort en Oudewater. Wij hebben de mooie taak om het dagelijks beheer van het landgoed te verzorgen. 

Lees verder

Herbestemming hoeve Parkzicht op Landgoed Linschoten

Van agrarisch naar wonen

De eigenlijke hoeve is tot 2018 in gebruik geweest. Na het beëindigen van het agrarische bedrijf is hoeve Parkzicht leeg komen te staan. De omliggende gronden die oorspronkelijk bij de hoeve hoorden, zijn naar een andere hoevepachter van het landgoed gegaan. De agrarische bedrijfsgebouwen van deze hoeve hebben daarmee hun functie verloren. Om deze hoeve weer een nieuwe functie te kunnen geven, is een bestemmingswijziging nodig: van de huidige agrarische bestemming naar de bestemming 'wonen'.

Bijzonder monument

Het is vrij bijzonder om een monumentale hoeve, die ook nog onderdeel is van een historisch landgoed, te herbestemmen. Omdat het om een historisch landgoed gaat, vraagt dit een zorgvuldige aanpak. Zowel richting de gemeente Montfoort als naar het stichtingsbestuur van Landgoed Linschoten.

Beheer door LBP|SIGHT

Wij verzorgen het dagelijks beheer van het landgoed. De herbestemming is een onderdeel van dit beheer. Dit houdt concreet in:

  • Het realiseren van de functiewijziging van agrarisch naar wonen via het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor de hoeve. Hiermee wordt de woonfunctie planologisch vastgelegd.
  • Het vinden van de juiste erfpachter voor de hoeve die past binnen de historische identiteit van het landgoed.
  • Met de kandidaat erfpachter over de erfpachtvoorwaarden overeenstemming zien te bereiken.

De herbestemming is begin 2019 gestart en neemt naar verwachting een jaar in beslag: van het indienen van het principeverzoek en het herbestemmen naar woonfunctie tot het vinden en begeleiden van een nieuwe erfpachter. 

Landgoed Linschoten behoudt met de nieuwe invulling van deze hoeve een monumentale boerderij en daarmee de unieke landschappelijke waarde van het landgoed. Daarnaast wordt ook het gebruik van de omliggende gronden, nu nog in pacht uitgegeven, in 2020 omgezet in erfpacht.