Groot onderhoud 500 woningen Halve Maan Utrecht

2013 - 2018

Tussen 2015 en 2017 is bij bijna 500 huurwoningen in de Utrechtse buurt Halve Maan groot onderhoud uitgevoerd. Wij adviseerden over het binnenklimaat en de brandveiligheid, en gaven aan hoe de woningen energiezuiniger konden worden gemaakt.

Lees verder

Groot onderhoud 500 woningen Halve Maan Utrecht
Groot onderhoud 500 woningen Halve Maan Utrecht
Groot onderhoud 500 woningen Halve Maan Utrecht
Groot onderhoud 500 woningen Halve Maan Utrecht

Klachten bewoners

De aanleiding voor het groot onderhoud was het grote aantal klachten van bewoners. Die gingen voornamelijk over vochtproblemen en het moeilijk warm kunnen stoken van de woning.

In opdracht van Mitros deden we onderzoek naar deze klachten. In enkele woningen voerden we gedurende een periode van vier weken een continue registratie uit naar de optredende luchttemperatuur en de relatieve luchtvochtigheid. Ook inventariseerden we alle ventilatievoorzieningen.

Advies en maatregelen

We deden voorstellen om het risico op vochtklachten in afdoende mate te beperken. Daarnaast gaven we advies over de te optimaliseren ventilatievoorzieningen en het verbeteren van de thermische kwaliteit.

Hierbij brachten we het effect van de maatregelen op de Energie-Index in beeld. Het streven was om de Energie-Index van de woningen sterk te verbeteren.

Draagvlak met presentaties

Met presentaties aan bewoners lieten we zien hoe de problemen objectief in kaart zijn gebracht en hoe de verbetervoorstellen tot stand kwamen. Het creëren van draagvlak was belangrijk, omdat de bewoners tijdens het Groot Onderhoud in hun huizen bleven wonen.

Voor de beschikbaarheid van STEP-subsidie vanuit de rijksoverheid (RVO) zijn de woningen zowel voor het Groot Onderhoud als na het Groot Onderhoud door gediplomeerde medewerkers van LBP|SIGHT bezocht. De Energie-Index is per woning afgemeld bij RVO.

Destructief onderzoek

Op het gebied van brandveiligheid is er bij enkele woningen onderzoek gedaan naar de huidige kwaliteit en welke maatregelen minimaal nodig zijn om te voldoen aan het Bouwbesluit bestaande bouw, verbouw en de splitsingseisen van de gemeente Utrecht. Samen met de aannemer deden we destructief onderzoek bij de woningscheidende vloeren en voerden we brandoverslagberekeningen uit.

Meer over het groot onderhoud

In het project Halve Maan komen maisonnettewoningen, beneden- en bovenwoningen en reguliere portiekappartementen voor. De woningen zijn gebouwd in de jaren vijftig. Totaal omvatte het groot onderhoud  bijna 500 woningen. Het project was opgedeeld in drie fasen.

  • Fase 1 (woningen nabij Herderplein)
  • Fase 2 (strook woningen nabij Amsterdam Rijnkanaal)
  • Fase 3 (woningen tussen het Herderplein en het Marco van Basten sportpark)

Fases 1 en 2 van het groot onderhoud zijn uitgevoerd door Hemubo uit Almere. Fase 3 van het groot onderhoud is uitgevoerd door de Hemink Groep uit Holten. LBP|SIGHT gaf tijdens het project zowel in opdracht van Mitros als in opdracht van beide aannemers advies.

Meer over de wijk Halve Maan

De woningen in de Halve Maan in het westen van Utrecht zijn voornamelijk gebouwd in de jaren vijftig. Er is veel ruimte voor groen en voorzieningen. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft de wijk benoemd tot wederopbouwgebied van nationaal belang.

Expertises

Bouwfysica

Meer over Bouwfysica

Brandveiligheid

Meer over Brandveiligheid

Energie

Meer over Energie