Groot onderhoud 240 woningen Robertaland Den Haag

2014-2017

Woningcorportatie Staedion in Den Haag heeft groot onderhoud uitgevoerd aan 240 woningen in het project Robertaland in Den Haag. De woningen (appartementen) liggen aan Robertaland, Isabellaland en Gradaland. Het groot onderhoud vond van 2016 tot 2017 plaats.

Lees verder

Groot onderhoud 240 woningen Robertaland Den Haag
Groot onderhoud 240 woningen Robertaland Den Haag
Groot onderhoud 240 woningen Robertaland Den Haag
Groot onderhoud 240 woningen Robertaland Den Haag

Ons werk

LBP|SIGHT in 2014 heeft voor dit project  een bouwfysisch onderzoek uitgevoerd. Hiertoe hebben wij alle relevante woningkenmerken (bouwkundig, ventilatievoorzieningen en installatietechnisch) geïnventariseerd. Bovendien hebben wij de specifieke kenmerken bewonersgedrag en klachten en problemen opgenomen. Daarvoor hebben wij meerdere representatieve woningen bezocht. 

Kwaliteitsverbetering

Voor een groot aantal andere woningcomplexen van Staedion heeft LBP|SIGHT een vergelijkbaar bouwfysisch onderzoek uitgevoerd. Het doel van deze onderzoeken was het vaststellen van de huidige kwaliteit (bouwfysisch, brandtechnisch) en de noodzaak en mogelijkheden om deze kwaliteit te verbeteren. Met als resultaat de realisatie van een brandveilige en energiezuinige woning met een gezond binnenmilieu.

Veiligheidsniveau

De ervaring leert dat veel bestaande woningen niet voldoen aan het vereiste veiligheidsniveau. Bijvoorbeeld door een risico van branddoorslag. Bij de woninginspecties is om deze reden ook aandacht besteed aan de brandveiligheid van de woningen. Wij hebben nagegaan in hoeverre de woningen voldoen aan de wettelijke eisen van het Bouwbesluit voor de bestaande bouw. Ook de relevante bruikbaarheidseisen (grootte en aanwezigheid van ruimten) en veiligheidseisen (bijvoorbeeld doorvalveiligheid) hebben wij onder de loep genomen.

Ventilatievoorzieningen

De ventilatievoorzieningen hebben wii ook beoordeeld. Samen met Breijer Ventilatietechniek keken we naar de huidige kwaliteit van de ventilatiekanalen. Met een camera-inspectie hebben wij gekeken naar de lekdichtheid van de kanalen en eventuele verstoppingen in de kanalen.

Groot onderhoud en Energie-Index

Smits Vastgoedzorg uit Rotterdam heeft het groot onderhoud uitgevoerd. Wij hebben de Energie-Index van de woningen is bepaald en afgemeld na uitvoering van het groot onderhoud. In opdracht van Staedion hebben wij voor een deel van de woningen STEP-subsidie aangevraagd. Hiertoehebben wij voorafgaand aan de start van het groot onderhoud de woning opgenomen en is de Energie-Index afgemeld.

Luchtdichtheid

Het was bij het groot onderhoud niet mogelijk 90% van de thermische schil te isoleren. Met de kozijnvervanging en verbetering van de ventilatievoorzieningen wordt  de infiltratie (onbedoelde ventilatie) wel sterk gereduceerd. Om hier inzicht in te krijgen en de verbeterde luchtdichtheid te kunnen gebruiken bij de berekening van de Energie-Index hebben wij in een representatief aantal woningen de luchtdoorlatendheid vastgesteld volgens de NEN2686.

Zonnepanelen

Samen met Maarten Corpeleijn van ZonnigHuren hebben wij Staedion geadviseerd een optimale investering te doen in zonnepanelen in relatie tot de gewenste Energie-Index klasse.