Glastuinbouw vermarkten

2011

Gezien de economisch moeilijke tijd in de tuinbouw en de onzekere toekomst rond gasprijzen, opbrengsten en bedrijfsopvolging, wil een glastuinbouwondernemer stoppen met zijn onderneming en het bedrijf vermarkten.Lees verder

Glastuinbouw vermarkten

Diverse regelingen

LBP|SIGHT heeft dit traject volledig begeleid en alle mogelijke scenario’s onderzocht en doorgerekend. Gezien de ligging van het bedrijf waren BIO-regeling (inmiddels Structuurvisie ruimtelijke ordening), Rood voor Rood regeling, Saneringsregeling Glastuinbouw en herontwikkeling door gemeente of projectontwikkelaar interessante opties.

Maatwerkaanpak

Aan bod kwamen: milieuvraagstukken, gebiedsontwikkeling, ruimtelijke ordening, stedenbouwkundige zaken, taxeren, overleggen, onderhandelen, onderzoeken en opstellen overeenkomsten. Dit vraagt om een maatwerkaanpak waarbij wij de breedte van ons bureau combineren met procesmatige- en vakinhoudelijke kennis.

Uiteindelijk hebben onze inspanningen geresulteerd in verkoop van het bedrijf aan de gemeente, waarbij de woning buiten de verkoop is gelaten. Voor deze ondernemer was dit de meest gunstige optie. De termijn waarbinnen verkocht werd, de uiteindelijke verkoopprijs, de zekerheid van deze transactie en het kunnen blijven wonen op zijn vertrouwde stek, waren doorslaggevend.

Expertises

Rentmeesters

Meer over Rentmeesters