Geluiddeskundige Schadeschap Luchthaven Schiphol

We adviseren het Schadeschap Luchthaven Schiphol op het gebied van geluidoverlast. We deden onderzoek naar geluidcontouren en adviseerden het schadeschap over de uitkomsten.

Schadeschap Luchthaven Schiphol 

Het schadeschap Luchthaven Schiphol is verantwoordelijk voor de afhandeling van ruim 5.000 verzoeken om schadevergoeding rondom de luchthaven Schiphol. De verzoeken komen vooral van huiseigenaren die claimen dat de waarde van hun woning is gedaald. Het schadeschap beoordeelt het verzoek en, als de claim wordt toegewezen, draagt ze zorg voor de uitkering van de schadevergoeding. 

Geluidhinder vliegverkeer

De geluidhinder door vliegverkeer werd ten tijde van het Aanwijzingsbesluit in 1996 in Kosteneenheden (Ke) uitgedrukt. Sinds 2003 wordt dit echter berekend op basis van Lden (day-evening-night-level). De verschillende geluidmaten registreren de geluidniveaus op een andere manier waardoor de oude en nieuwe dosismaten niet eenduidig met elkaar vergeleken konden worden. 

Geluiddeskundige

We zijn als geluiddeskundige gevraagd om op basis van de nieuwe eenheden Lden geluidcontouren te maken. Met het verloop van deze contouren was het mogelijk beoordelingsjaren met elkaar te vergelijken. Op basis van het onderzoek zijn er aanbevelingen gedaan. 

Naast geluiddeskundigen hebben we ook rentmeesters en juristen in dienst die voor het Schadeschap werken. Hierdoor zijn er korte lijnen en kan er snel op vraagstukken worden ingegaan zoals de interpretatie van beoordelingssystematieken.