Gebiedsontwikkeling Aviolanda luchthaven Woensdrecht

In gemeente Woensdrecht ligt één van de grootste militaire vliegvelden van Nederland. Op deze locatie wordt Bussiness Park Aviolanda (BPA) ontwikkeld. Wij adviseren Bussiness Park Aviolanda bij de herstructuering van het bestaande bedrijventerrein in Woensdrecht.

Lees verder

Gebiedsontwikkeling Aviolanda luchthaven Woensdrecht

Business Park Aviolanda

Business Park Aviolanda is een centrum voor luchtvaartgebonden bedrijvigheid, met name voor MRO (Maintenance, Repair en Overhaul). De bestaande bedrijventerreinen op en rondom de vliegbasis worden geherstructureerd. Wij zijn betrokken bij het op elkaar afstemmen van bedrijvigheid, een aanvaardbare leefomgeving en een efficiënte inrichting van verschillende (ruimtelijke en vergunnings-) procedures. 

Werkgroep geluid

De milieugebruiksruimte (met name geluid) is voor veel betrokkenen bij het gebiedsproces van belang. We hebben als lid van de 'werkgroep geluid' verschillende onderzoeken gedaan naar de randvoorwaarden die bij de ontwikkeling van Aviolanda in acht moeten worden genomen. De adviezen hebben geleid tot een integraal referentiekader waarbinnen Aviolanda wordt vormgegeven. 

Akoestische consequenties 

BPA vroeg ons om een meer gedetailleerd onderzoek te doen naar de akoestische consequenties van het herinrichten van het uitgeefbare terrein. 

Daarnaast ondersteunen onze adviseurs gemeente Woensdrecht bij het vormgeven en toepassen van het geluidbeleid rondom Aviolanda. Verder werken wij samen met de verschillende diensten van het Ministerie van Defensie voor een optimale afstemming van civiele en militaire activiteiten op het vliegveld.