Gastcollege Rentmeesters op Van Hall Larenstein

Onze rentmeesters dragen graag hun kennis en kunde uit. Helemaal als het om jonge (potentiële) vakgenoten gaat. Daarom geeft een van onze rentmeesters, Paul Kindt, als gastdocent les op de HBO onderwijsinstelling Van Hall Larenstein in Velp. Het cursusblok ‘Specialisatie/minor Rentmeesterij’ is onderdeel van de studie Bos en Natuurbeheer. Hier worden onder andere toekomstige rentmeesters opgeleid.

Lees verder

Gastcollege Rentmeesters op Van Hall Larenstein

Gastcollege 

Het gastcollege is een jaarlijks terugkerend cursusblok van tien lessen in de periode februari-april. Onze rentmeester Paul Kindt geeft als praktijkdocent het vak taxatieleer waarin de basisbeginselen aan de orde komen . Studenten krijgen een zo breed mogelijk beeld van het vakgebied en worden voorbereid op praktijkopdrachten. Elk jaar volgen ongeveer twintig studenten dit cursusblok.

Cases en praktijkdag

Het lespakket bestaat uit theorielessen met veel cases. Studenten leren onder andere het methodisch opzetten en uitvoeren van onderzoek naar ecologische, sociaal-maatschappelijk en economische aspecten van bos- en natuurbeheer. Ze leren gegevens te verzamelen over een te taxeren object en het opstellen van een rentmeesterrapport. 

De cursusperiode wordt afgesloten met een praktijkdag. Paul Kindt neemt met alle studenten in de ochtend een melkveehouderij en in de middag een akkerbouwbedrijf. De deelnemers krijgen een opdracht om naar aanleiding van die excursies een taxatierapport op te stellen.

Investeer in nieuwe generatie

Contact hebben en houden met de nieuwe generatie is belangrijk. Lesgeven is een prachtig middel onze kennis uit te dragen. Daarnaast nodigen we stagiaires en junioren uit om een stage bij ons te komen doen. In het kader van ons MVO-beleid behoort investeren in de nieuwe generatie tot onze kernwaarden. Met enige regelmaat lopen studenten van Van Hall Larenstein stage bij ons.

Waardering

We zijn als bureau graag betrokken bij de gastcolleges Van Hall Larenstein. Zo houden we contact met het leerveld. Én we kunnen met onze praktijkervaring input geven bij de opzet van het onderwijs. De lessen worden goed bezocht en de studenten waarderen het in hoge mate. We blijven met veel plezier betrokken bij deze gastlessen.


Meer over Van Hall Larenstein

Geen plan komt rond zonder grond! De bevolkingsgroei, de almaar toenemende mobiliteit, de opwarming van de aarde... allemaal problemen die oplossingen nodig hebben. Bij veel van die oplossingen komt een andere inrichting van de grond aan de orde, inclusief de gebouwen die erop staan of gebouwd gaan worden. Hoe gebruik je de schaarse ruimte optimaal? Welke functies kunnen gecombineerd worden? Een kolfje naar de hand van de vastgoeddeskundige. Deze breed geïnformeerde expert wordt bijvoorbeeld ingeschakeld als taxateur van onroerend goed, als adviseur van de overheid of een particulier bedrijf, of als rentmeester van een landgoed.