Advisering voor Cooltoren 'Cooltower' in Rotterdam

2017 - heden

In het Baankwartier in de wijk Cool in Rotterdam verrijst de Cooltoren: een in het oog springende witte woontoren met een hoogte van 154 meter. In opdracht van Ballast Nedam zijn we sinds 2017 intensief bij dit project betrokken. Onze advisering heeft betrekking op de vakgebieden bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid. We zijn op deze terreinen betrokken vanaf de technisch ontwerpfase tot in de realisatiefase van project de Cooltoren.

Lees verder

Advisering voor Cooltoren 'Cooltower' in Rotterdam

In de plint van de toren zijn enkele commerciële ruimten en bergingsgebieden opgenomen. Op de 2e tot en met de 50e verdieping worden zo’n 280 appartementen gerealiseerd. De bouw is in 2018 gestart en oplevering staat gepland in 2021.

Een goede brandveiligheid in een torenhoog gebouw

In onze advisering is bijzondere aandacht voor het aspect brandveiligheid geweest. Tijdens de verschillende fasen van het bouwproject hebben we het brandveiligheidsplan doorlopend grondig getoetst op alle brandveiligheidseisen van het Bouwbesluit en de Handreiking brandveiligheid van hoge gebouwen.

Vanwege de hoogte van het gebouw zijn voor een goede brandveiligheid diverse aanvullende bouwkundige brandveiligheidsmaatregelen getroffen. Daarnaast zijn er door de installateur en de installatieadviseur diverse brandveiligheidsinstallaties ontworpen waarmee de woningen en trappenhuizen extra beschermd worden bij brand.

Advisering akoestiek en bouwfysica 

Ook op het gebied van akoestiek en bouwfysica hebben we tijdens de hele looptijd van het project geadviseerd. Ons advies richtte zich onder andere op de volgende zaken:

  • de te treffen thermische isolatiemaatregelen
  • het beperken van kritische koudebrugsituaties
  • het beperken van installatiegeluid en de geluidisolatie tussen de woningen
  • geluidwering van de gevel
  • daglichttoetreding
  • spuiventilatie

Ondersteuning bij uitwerking van details

Verder hebben we de aannemer gedurende de technische ontwerpfase en in de realisatiefase ondersteund bij de uitwerking van de details. Hierbij spelen bijvoorbeeld brandveiligheid, de wind- en waterdichtheid van de gevels en de bouwmethodiek een belangrijke rol.

We zijn trots om tot en met realisatie onze bijdrage te mogen leveren aan dit bijzondere project.

Gegevens project Cooltoren

  • 154 meter hoogte
  • ongeveer 280 appartementen en enkele commerciële ruimten
  • Opdrachtgever: Ballast Nedam
  • Architect: V8 Architects

Beeldmateriaal: V8 Architects

Expertises

​​Bouwakoestiek

Meer over ​​Bouwakoestiek

Bouwfysica

Meer over Bouwfysica

Brandveiligheid

Meer over Brandveiligheid