Jakoba Mulderhuis (voorheen Conradhuis), Hogeschool van Amsterdam

2013-2022

Hogeschool van Amsterdam heeft in 2013 de opdracht gegeven voor de bouw van een nieuw gebouw voor de campus. Wij zijn vanaf de ontwerpfase betrokken geweest op het gebied van bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid.

Lees verder

Jakoba Mulderhuis (voorheen Conradhuis), Hogeschool van Amsterdam

BREEAM-NL ontwerpcertificaat

Het Conradhuis is het nieuw ontworpen onderwijsgebouw voor het domein Techniek van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Het duurzame gebouwontwerp is gehonoreerd met een 4-sterren BREEAM-NL ontwerpcertificaat. Kenmerkend aan het ontwerp is het atrium dat is verbonden met het ernaast gelegen onderwijsgebouw ‘Theo Thijssenhuis’.

Amstelcampus dè ontmoetingsplek

Het ontwerp van het Conradhuis bevat twee bouwvolumes, een toren van 14 lagen en een lange vleugel aan de drukke Mauritskade. Ze vormen samen met een bestaand gebouw een nieuw centrale atrium. ‘Kennis door middel van ontmoetingen met anderen’ is de gedachte achter het Conradhuis. Het architectenteam, bestaande uit Architectenbureau Cie, Marc Koehler Architects en Powerhouse Company, heeft rekening gehouden met dit concept. De visie van de HvA gaat uit van een ensemble van gebouwen en binnenplaatsen. Het bouwen van het Conradhuis is een belangrijke stap om de Amstelcampus te voltooien.

Onze uitdaging

Wij hebben op alle vlakken geadviseerd gedurende de ontwerpende fases. Met name op het gebied van bouwfysica, bouwakoestiek en brandveiligheid. De aansluiting met de bestaande huisvesting en het voorkomen van overlast gedurende de werkzaamheden waren voor de HvA van groot belang. En daar is veel tijd in gaan zitten.

Optimalisatie brandveiligheid

Vanwege de gewenste openheid naar het atrium was het indelen in afzonderlijke brandcompartimenten niet wenselijk. Om die reden is gekozen voor het inzetten van sprinkler als gelijkwaardige oplossing. Dit is vanuit kostenoogpunt gecombineerd met wel een opdeling in brandcompartimenten in de bovenste helft van de hoogbouw, die geen verbinding met het atrium vormt.

Blik op de toekomst: de ingebruikname

Midden 2013 zijn de eerste ontwerpfases van start gegaan. In de zomer 2019 is de laatste fase ingegaan: de laatste loodjes gaan met name om gewijzigd inzichten en gewijzigde gebruikswensen. Alles komt uiteindelijk in één ‘BIM-model’ waar alle bouwende partners en adviseurs informatie uit halen. In het voorjaar van 2020 is gestart met de bouw. Naar verwachting zullen medio 2021 de eerste HvA-studeren de nieuwe campus betreden.

Meer over de HvA

Uitwisseling van kennis, ontmoeting en samenwerking staan centraal. HvA wil zo veel mogelijk middelen beschikbaar te stellen voor onderwijs en onderzoek. Het bouwen van het Conradhuis vraagt om een stevige investering. Op de website van HvA is meer te lezen over de bouw van de campus.