Een circulair stadsblok: Laurierkwartier Utrecht

2018 - heden

De wijk Hoge Weide in Leidsche Rijn is volop in ontwikkeling. Nieuwbouwproject Laurierkwartier is - als leefomgeving van de toekomst - onderdeel van deze ontwikkeling. We adviseerden in dit project zowel over circulariteit en duurzaamheid als over bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid.

Lees verder

Een circulair stadsblok: Laurierkwartier Utrecht

BEPERKING VAN ENERGIEGEBRUIK EN CIRCULAIR BOUWEN

De begrippen ‘beperking van energiegebruik’ en ‘circulair bouwen’ vormden de basis voor het project Laurierkwartier. Dit komt voort uit de ambities van projectontwikkelaar AM, die een duurzame en aangename leefomgeving wil ontwikkelen. Daarnaast stelt gemeente Utrecht hoge eisen aan energiegebruik en circulariteit in nieuwbouwprojecten.

HAALBARE, CIRCULAIRE KEUZES

In de tenderfase hebben we de circulaire visie en ambitie gedefinieerd en invulling gegeven. Het doel was om tot technische en financieel haalbare oplossingen voor circulair bouwen te komen.

Met behulp van het 10-R model van professor J. Cramer definieerden we drie stappen. De drie stappen hebben geleid tot bewust materiaalgebruik en eenvoudig aanpasbare en demontabele woningen: 

  • De realisatie van een gemeenschappelijke ruimte en binnentuin stimuleert het delen van voorzieningen en spullen. 
  • Er is gekozen voor materialen met een lage milieubelasting: hout als hernieuwbaar materiaal en tweedehands en gerecyclede materialen in de binnentuin. 
  • Aanpassingen aan de flexibele woningplattegronden zijn eenvoudig door gebruik van HSB-elementen en metalstud.

VEILIGE, COMFORTABELE LEEFOMGEVING

Ook adviseerden we in de tenderfase op het gebied van bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid. Tijdens de ontwerpfase pakken we deze adviesrol opnieuw op.

DE FEITEN ROND HET LAURIERKWARTIER

  • Het Laurierkwartier: 97 huurwoningen in de vrije sector, appartementen en grondgebonden woningen, een binnentuin en parkeergarage.
  • Het team:  AM, LBP|SIGHT, Faro, Flux, BAM Wonen Divapro.
  • In Leidsche Rijn zijn op dit moment ruim 13.500 woningen gebouwd. Hiervan bestaat ruim de helft uit koopwoningen. 
  • Is heel Leidsche Rijn af? Dan wonen er vermoedelijk zo'n 100.000 mensen. 

Meer over duurzame gebiedsontwikkeling

Om duurzame gebiedsontwikkeling vorm te geven hebben we tien bouwstenen ontwikkeld. Hier leest u meer over de bouwsteen energie en de bouwsteen materialen.

Afbeeldingen: AM