Casino Kursaal Oostende

2000 - 2005

In 2005 is de renovatie van het Casino-Kursaal afgerond. LBP|SIGHT heeft de akoestiek en bouwfysica geadviseerd.

Lees verder

Casino Kursaal Oostende

KURSAAL

Het Kursaal dateert van de vijftiger jaren van de vorige eeuw en was vrijwel niet onderhouden. Een zeer grondige renovatie was noodzakelijk, ook om de oorspronkelijke kwaliteitenvan het gebouw te herstellen. Het doel van de verbouwing was het creëren vaneen theaterzaal met goede zichtlijnen die ook kan worden gebruikt als een concertzaal met uitstekende akoestiek. Tegelijk met de renovatie is hetuitzicht op zee hersteld. Dit kon worden gerealiseerd door het verlagen van de zaal en het toneel, een briljante vondst van de architect Jozef van Ranst.Tevens is de oude handtrekkenwand vervangen door een volledig geautomatiseerdetoneelhijsinstallatie en zijn er nieuwe lichtbruggen en zaaltrekken geplaatst.Deze nieuwe bruggen zijn op elegante wijze verwerkt in het monumentale plafond.Door een nieuwe indeling van de toneeltoren is het effectief te gebruikenspeelvlak met de helft toegenomen.