Realisatie Burger King Vlaardingen

2012 - 2014

Voor de bouw van een vestiging van Burger King in Vlaardingen stelden we een ruimtelijke onderbouwing op. Het betrof een gebouw met een oppervlakte van circa 600 m² bvo met een bijbehorende ‘drive through’.

Lees verder

Realisatie Burger King Vlaardingen
Realisatie Burger King Vlaardingen
Realisatie Burger King Vlaardingen

Ruimtelijke onderbouwing 

Voor de planologische inpassing van de Burger King stelden we een ruimtelijke onderbouwing op. Hiervoor maakten we een gebiedsanalyse, beschreven het geldende beleid en voerden we diverse milieu- en omgevingsonderzoeken uit. 

Omdat het plan moest passen in de directe omgeving en moest voldoen aan alle eisen die de diverse overheden stellen, moesten uitvoerige onderzoeken worden gedaan op het gebied van externe veiligheid, geluid, luchtkwaliteit, verkeer en parkeren, bodem en water. De nieuwe horecavoorziening is inmiddels gerealiseerd.