BREEAM-pilotprojecten UMC Utrecht

2010 - 2016

Het UMC Utrecht wilde onderzoeken of zij de BREEAM-NL beoordelingssystematiek in haar beleid kan implementeren. We hebben de pilotprojecten geadviseerd.

Lees verder

BREEAM-pilotprojecten UMC Utrecht

BREEAM-NL

BREEAM is een veel gebruikt duurzaamheidskeurmerk wereldwijd, maar in Nederland nog relatief nieuw. Door het uitvoeren van pre-assessments is op basis van de BREEAM-systematiek de mate van duurzaamheid van een aantal pilotprojecten (zowel nieuwbouw- als verbouwprojecten) binnen het UMC in kaart gebracht. Met deze pre-assessments is niet alleen vastgesteld waar het UMC nu staat op het gebied van duurzaamheid ten aanzien van haar huisvesting, maar ook waar zij in de toekomst naar toe zou willen. Op basis van deze bevindingen is bekeken in hoeverre de systematiek geïmplementeerd kan worden in het nieuwbouw- en verbouwbeleid van het UMC en hoe dit in de praktijk zo eenvoudig mogelijk te realiseren is.